Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Laiškas redaktoriui

Laiškas redaktoriui

Laurinkus Mečys

 

Krikščioniškoji klasika

Šventojo Justino ir bendražygių aktai

 

Aktualioji teologija

Keturi pratybų laukai

Eslin Jean-Claude

 

Filosofija

Teorija, tradicija ir dorovė

Girnius Kęstutis K.

 

Oskaro Milašiaus mirties 55-mečiui

Kodėl taip domėjausi Ars Magna autoriumi?

Miłosz Czesław

 

Oskaro Milašiaus mirties 55-mečiui

Pažinimo giesmė

Milašius Oskaras

 

Istorija

Keletas štrichų filomatų portretui

Griškaitė Reda

 

Eseistika

Walhalla, arba mistifikacijos ir demistifikacijos aktas

Janonytė Rasa

 

Konversatoriumas

Repolonizacija? Lituanizacija?

 

Apžvalga: religija

Apie tikybos mokytojų rengimą

Stasiulevičiūtė Alma, Dzenuškaitė Stasė

 

Apžvalga: religija

Bažnyčia dykumoje

R. A.

 

Apžvalga: kultūra

Aš norėjau dainuoti

Andriekus Leonardas

 

Apžvalga: kultūra

Barbarai, svetimtaučiai, pagonys

Wimmer Franz

 

Apžvalga: visuomenė

Ką mes gausime iš NATO partnerystės?

Žiugžda Donatas

 

Apžvalga: visuomenė

Mafija: pabaigos pradžia?

Vakaris Vidas

 

Knygos ir žurnalai

Vainikas autoriui, tautai ir valstybei

Raila Eligijus

 

Knygos ir žurnalai

Kołakowskio filosofinis nenuoseklumas

Jokubaitis Alvydas

 

Knygos ir žurnalai

Dokumentinės prozos mįslės

Kruševičiūtė Aldona

1994 Nr. 3