Turinys:

Laiškas redaktoriui
Tumelis Juozas

Krikščioniškoji klasika
Žodžio skaitytojas
Ališauskas Vytautas

Krikščioniškoji klasika
Antra homilija apie Giesmių giesmę
Origenas

Poezija
Kur susitinka amžiai du
Rilke Rainer Marija

Proza
Miesto madrigalai
Sluckaitė Aušra Marija J.

Religijotyra
Senoji skandinavų religija
Schjødt Jens Peter

Istorija
“Baltų vienybės” idėja
Nikžentaitis Alvydas

Literatūros mokslas
“Nuostabi dainos gėlė…”
Žentelytė Audronė

Dailė
Krikščioniškos kultūros atsparos lietuvių išeivijos grafikoje
Korsakaitė Ingrida

Konversatoriumas
Vieno piligrimo kelias
Lukėnas Kastantas, Bastin Jozeph

Apžvalga: religija
Netradicinis ekumeninis susitikimas
Laumenskaitė Irena Eglė, Peškaitis Arūnas Pranciškus

Apžvalga: religija
Šventasis Sostas ir Europos suvienijimas
Rauch Andreas M.

Apžvalga: kultūra
Vertybės ir mokyklos reforma
Peškaitis Arūnas Pranciškus

Apžvalga: kultūra
Du filosofo pokalbiai
Röller Nils, Blondeto Maurizio

Apžvalga: visuomenė
Apie meilę valdžiai
Valentinavičius Virgis

Apžvalga: visuomenė
Italijos fenomenas
Vareikis Egidijus

Knygos ir žurnalai
Rankraščiai turi savo likimą
Stundžia Bonifacas

Knygos ir žurnalai
Rekrūtas apvaizdos globoje
Jurgutienė Aušra

 

1994 Nr.6