Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Stasiui Lozoraičiui atminti
Nakas Viktoras

Αυηναιον
Komodas Antoninas
Ėlijus Lampridijus

Αυηναιον
Istorijos bruožai “Augustų istorijoje”
Yourcenar Marguerite

Žvilgsnis į Šv. Raštą
Keturios Šventojo Rašto reikšmės
Alekna Darius

Eseistika
Bedugnės aplankymas
Gardeil Pierre

Poezija
Eilėraščiai
Tomonis Mindaugas

Religijotyra
Perkūnas indoeuropiečių mitologijos kontekste
Laurinkienė Nijolė

Filosofija
Tautiškumas ir dorovė
Girnius Kęstutis K.

Proza
Vaikų kryžiaus žygis
Schwob Marcel

Literatūros mokslas
Žmogaus atsakomybės erčia
Subačius Paulius

Konversatoriumas
Laikinumo iššūkis
Valentinavičius Virgis, Sikorskis Romualdas

Apžvalga: religija
Tiesa ir laisvė
V. A. G.

Apžvalga: religija
Krikščionybė ir žydai
R. A.

Apžvalga: kultūra
Noras dar kurti kino meną
Pipinytė Živilė, Lukšas Gytis

Apžvalga: kultūra
Du pasakojimai apie vieną konferenciją
Dubonis Artūras, Botyrius Vilius

Apžvalga: kultūra
Homo historicus rudens sutemose
Šepetys Nerijus, Botyrius Vilius

Apžvalga: kultūra
Filosofija Lenkijoje
Hartman Jan

Apžvalga: visuomenė
Tvankus birželis, vasaros pradžia
Valentinavičius Virgis

Apžvalga: visuomenė
Laisvės ir atsakomybės nuostatos
V. G.

Knygos ir žurnalai
Keturi J. Kašio mokslo apie Daukantą šaltiniai ir penkios jo sudėtinės dalys
Meilus Elmantas

Knygos ir žurnalai
Vizijos apie Mačernį
Gylys Antanas

Knygos ir žurnalai
Vieno lietuvių periodikos tarpsnio apžvalga
Misiūnas Remigijus

Knygos ir žurnalai
Trečiasis “Dabartinės lietuvių kalbos žodyno” leidimas
Vosylytė Klementina

Knygos ir žurnalai
Žingsnis į vakarus
Matušakaitė Marija

Knygos ir žurnalai
XVII a. Radvilų portretai
Paliušytė Aistė

Knygos ir žurnalai
Vidinė mirties forma
Pivoras Saulius

 

1994 Nr.7-8