Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Juozui Girniui atminti

Sodeika Tomas

 

Krikščioniškoji klasika

Palaimintojo Karolio Didžiojo gyvenimas

Einhardas

 

Religijotyra

Dievas žaidžia “klases”?

Beresnevičius Gintaras

 

Poezija

Tada kvepėjo gėlės

Čiuldė Edvardas

 

Filosofija

Subjekto krizė ir jo pakartotinis pagrindimas

Žukauskaitė Audronė

 

Istorija

DLK paveldas ir baltarusiai

Stalioraitis Kastytis

 

Eilėraščio paraštėje

Kunigas, poetas, tremtinys

Balsevičiūtė-Šlekienė Virginija, Šlekys Jonas

 

Drama

Šventasis narvas

Landsbergis Algirdas

 

Literatūros mokslas

Moterų tekstų paraštėse

Tūtlytė Rita

 

Dailė

Apšviesta Triumfuojančiosios Bažnyčios

Šinkūnaitė Laima

 

Apžvalga: religija

Popiežiaus apsilankymas iš vienerių metų nuotolio

 

Apžvalga: religija

Bažnyčia, teisė ir valstybė Vokietijos Federacinėje Respublikoje

Lönne Karl-Egon

 

Apžvalga: kultūra

Pirmenybę skyręs “Aidams”

Andriekus Leonardas

 

Apžvalga: kultūra

Dvi karaliaus Stepono Batoro privilegijos dėl Vilniaus universiteto įkūrimo

Jučas Mečislovas

 

Apžvalga: kultūra

Katalikybė ir literatūra

Kurz Paul Konrad

 

Apžvalga: visuomenė

XII ateitininkų kongresas

Kuodytė Jūratė

 

Apžvalga: visuomenė

Į administracinę bohemą

Valentinavičius Virgis

 

Apžvalga: visuomenė

Nepripažinimo politika tęsiasi

Vareikis Egidijus

 

Knygos ir žurnalai

Juozas Girnius ir žmonės be Dievo

Davidavičius Algirdas

 

Knygos ir žurnalai

Eilės apie jaunystę ir mirtį

Balsevičiūtė-Šlekienė Virginija

 

Knygos ir žurnalai

Lietuvos krikščionys demokratai vakar ir šiandien

Varnas Viktoras

1994 Nr. 9/10