Turinys:

Laiškas redaktoriui
Adomėnas Mantas

Krikščioniškoji klasika
Šv. Benedikto gyvenimas
Grigalius Didysis

Poezija
Eilėraščiai
Puišytė Aldona Elena

Krikščioniškoji simbolika
Kryžiaus geometrija
Kobielus Stanisław

Literatūros mokslas
Kelionė iš Lietuvos ir į ją
Subačius Paulius

Eseistika
Kas atsitiko 426 puslapyje?
Katkus Laurynas

Istorija
Nuo Daugėliškio iki Fudžou
Matušakaitė Marija

Politika
Tarp simbolių ir politikos
Valentinavičius Virgis

Politika
Skaudžių pamokų metai
Vareikis Egidijus

Apžvalga: religija
Kiek biblijų yra Lietuvoje?
Subačius Paulius

Apžvalga: religija
Krikščionybės jubiliejui artėjant
D. Č.

Apžvalga: kultūra
Metai, skirti arkivyskupui Mečislovui Reiniui
Vasiliauskienė Aldona

Apžvalga: kultūra
Idėjų organizatorius
Vasiliauskienė Aldona

Apžvalga: kultūra
Aš absurdas? Koks absurdiškumas!
Paci Stefano M.

Apžvalga: visuomenė
Politikai ir mokslininkai
Valentinavičius Virgis

Apžvalga: visuomenė
Nauja vertybių skalių sandūra Europoje
Asminavičiūtė Rasa

Knygos ir žurnalai
Kaip išsivalyti sielą?
Šilbajoris Rimvydas

Knygos ir žurnalai
Emanuelio Levino kitokybės filosofija
Žukauskaitė Audronė

1995 Nr.1