Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Laiškas redaktoriui
Kovo 11-oji
Gudavičius Edvardas

Krikščioniškoji klasika
Apie meditaciją
Hugonas Viktoriškis

Aktualioji teologija
Ar Dievas Tėvas yra vyras?
Brague Rémi

Poezija
Tik trapus akmenėlis
Jekentaitė Julija

Istorija
Zenono Ivinskio teorinės novacijos
Bumblauskas Alfredas

Filosofija
Du filosofiniai režimai
Jokubaitis Alvydas

Proza
Lietuvos Glorija
Kunčinas Jurgis

Literatūros mokslas
“Kad be galo jaustum globą švelnią…”
Tūtlytė Rita

Konversatoriumas
Ar galima nužudyti siela?
Patackas Algirdas, Liubarskis Kronidas

Apžvalga: religija
Religijos studijos Vilniaus universitete
Laumenskaitė Irena Eglė, Peškaitis Arūnas Pranciškus

Apžvalga: religija
Vyskupų Sinodo IX eilinis visuotinis susirinkimas
Petraškaitė Adelė

Apžvalga: kultūra
Kun. dr. Petrui Dauginčiui SJ atminti
Boruta Jonas SJ

Apžvalga: kultūra
Nepabaigiama paveikslo byla
Aleksandravičiūtė Aleksandra

Apžvalga: visuomenė
Tarp Maskvos ir Londono
Žiugžda Donatas

Apžvalga: visuomenė
Kaukazas ir Rusijos problemos
Vareikis Egidijus

Knygos ir žurnalai
Keistas iškilus vasaris
Gylys Antanas

Knygos ir žurnalai
Žemininkų kartos poetė
Balsevičiūtė-Šlekienė Virginija

Knygos ir žurnalai
Aiškūs negerumai fundamentaliame darbe
Vitkauskas Vytautas

1995 Nr.3