Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Laiškas redaktoriui
Dar kartą apie Vokietiją
Davidavičius Algirdas

Krikščioniškoji klasika
Laiškas apie Kristaus sekimą
Bonaventūras

Aktualioji teologija
Bažnyčios krizė ir kalbos krizė
Biser Eugen

Kryžiuoti ar nusikryžiuoti
Rudokas Tomas Arūnas

Istorija
Teodoras Narbutas ir pijorų edukacinė sistema
Griškaitė Reda

Filosofija
„Veritatis splendor“ ir dorovės teorijos
Girnius Kęstutis

Proza
Apsilankymas pas Moreną
Green Graham

Muzika
Muzikos kalba – muzikos stilius: miręs mitas ar amžinas fenomenas
Katkus Donatas

Konversatoriumas
Neslepiu esąs katalikas…
Čiočytė Dalia, Read Piers Paul

Post scriptum
Alvydo Jokubaičio „Du filosofiniai režimai“
Girniuvienė Mirga

Apžvalga: religija
„Turėsime nugalėti baimę svarstyti“
Boruta Jonas SJ, Mikelaitis Gediminas.

Apžvalga: religija
Virtuvės popiežius ir karingasis popiežius
Johnson Paul

Apžvalga: kultūra
Dvasingas jubiliejus
Vasiliauskaitė Aldona

Apžvalga: kultūra
Krikščioniškas socialinis mokymas Lietuvoje
R.D.

Apžvalga: kultūra
Ora et labora
Maier Hans

Apžvalga: kultūra
Kas nauja dailėtyros baruose, arba Lietuvos dailės istorikų draugijos įsteigimas
Jankevičiūtė Giedrė

Apžvalga: visuomenė
Po lygiai ar teisingai?
Brazaitytė Jurga

Apžvalga: visuomenė
Islamo fundamentalizmo grėsmė Europai
Rovan Joseph

Knygos ir žurnalai
Grįžta išėjusieji negrįžti
Balsevičiūtė-Šlekienė Virginija

Knygos ir žurnalai
Kauniškiai hesiodai
Subačius Paulius

Knygos ir žurnalai
Atsiųsta paminėti
V. M.

1995 Nr.6