Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Laiškas redaktoriui
Laiškas redaktoriui: Arba “Iš filosofų gyvenimo”
Tumėnaitė Rūta

Krikščioniškoji klasika
Apie tikrąjį Dievo pažinimą
Pseudo Makarijus

Pro et contra
Kristaus prisikėlimo istoriškumo klausimas
Šepetys Nerijus

Poezija
Eilėraščiai
Jakštas Jonas

Esė
Laiškas
Hofmannsthal Hugo von

Istorija
Lietuvos Metrikos negrąžinimo istorija (1920-1930)
Kasparavičius Algimantas

Literatūros mokslas
Egzistencinis konfliktas Vinco Mykolaičio-Putino “Altorių šešėly”
Baltuškaitė Marija

Mūsų pirmtakai
Pranas Dielininkaitis visuomeniniame darbe
Kuraitis Pranas

Konversatoriumas
Dievo Apvaizda ruošė savo tikslais
Adomėnas Mantas, Rubšys Antanas

Apžvalga: religija
Spaudos skiltys ir Bažnyčios balsas
Subačius Paulius

Apžvalga: religija
Filosofijos ir teologijos dialogas Prancūzijoje
Geffré Claude

Apžvalga: kultūra
Apie Vatikano radiją
Malinauskas Jonas

Apžvalga: kultūra
Fluxus Vilniuje
Samalavičius Almantas

Apžvalga: visuomenė
Galo pradžia
Brazaitytė Jurga

Apžvalga: visuomenė
Urfašizmas. Amžinai gyva grėsmė: tekstas ir priedas
Eco Umberto

Apžvalga: visuomenė
Nemokslinis priedas
Šepetys Nerijus

Knygos ir žurnalai
Knygos ir žurnalai

1996 Nr.3