Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Laiškas redaktoriui
Kuolys Darius

Krikščioniškoji klasika
Aštuntoji Pradžios knygos homilija
Origenas

Poezija
Savi ir nesavi
Stankus-Saulaitė Marija

Aktualioji teologija
Šiuolaikinės sisteminės teologijos situacija ir uždaviniai
Kasper Walter

Istorija
Rusų netyčinė lietuvybė
Lavrinec Pavel

Pro et contra
Prieškalbė Jonui Palioniui, arba Mykolo Olševskio apologija
Vaicekauskas Mikas

Proza
Žydų atsivertimas
Roth Philip

Eilėraščio paraštėje
Dangiškoje nelaisvėje
Keršytė Nijolė

Literatūros mokslas
Birutė Pūkelevičiūtė – alternatyvus talentas
Viliūnas Giedrius

Visuomenė
Asmens atsakomybė ir moralė
Kraniauskas Liutauras

Visuomenė
Apie tariamą moralės nuosmukį
Davidavičius Algirdas

Visuomenė
Atsakomybė, valdžia ir padarinių veidrodis
Burgess David

Apžvalga: religija
Saugiausioji mokykla
Subačius Paulius

Apžvalga: religija
Rytų bažnyčių skilimas?
R. A.

Apžvalga: kultūra
Pasaulio piliečių lietuviai nemyli
Davidavičius Algirdas

Apžvalga: kultūra
Pasaulis pagal Sofiją
Drazdauskienė Rasa

Apžvalga: visuomenė
Vertybių potvynis
Jurgaitytė Ona

Apžvalga: visuomenė
Pilietinė visuomenė ir buržuazinė demokratija
Uertz Rudolf

Knygos ir žurnalai
Knygos ir žurnalai

1996 Nr.4