Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Laiškas redaktoriui
Girnius Kęstutis K.

Visuomenė
Lietuva ir Vakarų lietuviai: susikalbėjimo kliūtys ir galimybės
Katiliūtė-Boydstun Dalia

Aktualioji teologija
Drabužio teologija
Peterson Erik

Poezija
Devintoji valanda
Huchel Paul

Tertio millennio adveniente
“Fiunt, non nascuntur christiani…”
Averincev Sergej

Teksto paraštėje
Balys Sruoga ir Antikos drama
Dilytė Dalia

Proza
Po kovo delnu
Čigriejus Henrikas

Dailė
Dailininkas, puošęs Aušros vartų koplyčią
Matušakaitė Marija

Krikščioniškoji klasika
Jaunuoliams. Kaip gauti naudos iš graikų mokslų
Bazilijus Didysis

Apžvalga: religija
Du raginimai, dvi visuomenės
Subačius Paulius

Apžvalga: religija
“Religija gali būti ir konservatizmas, ir revoliucija”
Peškaitis Arūnas Pranciškus, Abarius Gintautas

Apžvalga: religija
Katalikų Bažnyčia “Tikėjimo žodžio” spaudoje

Apžvalga: religija
Teologo pastabos apie skausmą
Maurer Bernhard

Apžvalga: kultūra
Apie vieną pergalę
Beresnevičius Gintaras

Apžvalga: kultūra
“Ansamblio” priimamasis
Subačius Paulius

Apžvalga: kultūra
“Mediologija siekia išaiškinti žodžių galią”
R. D.

Apžvalga: visuomenė
Truputis pilkos realybės
Jurgaitytė Ona

Knygos ir žurnalai
Knygos ir žurnalai

1996 Nr.7-8