Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Laiškas redaktoriui
Almenas Kazys

In memoriam
In memoriam Česlovui Kavaliauskui
Ališauskas Vytautas

Aktualioji teologija
Paskutinis griežtumas
Marion Jean-Luc

Kaziui Bradūnui – 80
Kaip žemė, duona ir vanduo
Bradūnas Kazys

Religija
Pėdos – aukso smėly, juodžemy, purve…
Subačius Paulius

Visuomenė
Dingęs pasaulis
Jurgaitytė Ona

Visuomenė
Feniksų ir dinozaurų metai
Vareikis Egidijus

Proza
Atsisveikinimas
Powers James Farl

Bernardui Brazdžioniui – 90
“Jei gyvenimas sapnas…”
Tūtlytė Rita

Istorija
“Mylėkimės kaip broliai, bet kiekvienas savo žiūrėkime”
Kuolys Darius

Apžvalga: religija
Sensacingi atradimai – tikėjimo pergalė ar religinis aspirinas
Tumėnaitė Rūta

Apžvalga: religija
Unija: taškai, klaustukai ir daugtaškiai
Jovaiša Liudas

Apžvalga: kultūra
Vaidoto Žuko freskos šv. Bonifaco koplyčioje Lauterbache
Kunčinas Jurgis , Schäffer Heinrich

Apžvalga: visuomenė
Subsidiarumas ar…
Aliulis Kostas, Milčius Paulius

Apžvalga: visuomenė
Minint JAV vyskupų pastoracinio laiško “Ekonominis teisingumas visiems” dešimties metų sukaktį
Davidavičius Algirdas

Knygos ir žurnalai
Knygos ir žurnalai

…et altera pars
Ir man nelinksma
Aliulis Vaclovas

1997 Nr.1-2