Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Apie mirtį, prisikėlimą ir maldą
Kavaliauskas Česlovas

Aktualioji teologija
Tikėjimas ir etika Europos kontekste
Ratzinger Joseph

Esė
Atminimas ir prisikėlimas
Haldas Georges

Eilėraščio paraštėje
Išdidžios vienatvės poetas
Girniuvienė Mirga

Poezija
Metas vėjui, metas kraujui
Laurent-Catrice Nicole

Filosofija
“Pamatinės” postmoderno “kategorijos”
Žukauskaitė Audronė

Konversatoriumas
Apie abejingumą ir atsakomybę
Čiočytė Dalia, Katiliūtė-Boydstun Dalia

Visuomenė
Demokratija Lietuvoje
Girnius Kęstutis K.

Post scriptum
Sielos ieškant: kelias į mišką
Drunga Mykolas

Apžvalga: religija
Tikybos mokymas ir katekezė Lietuvoje
Lukėnas Kastantas, Žukas Gediminas

Apžvalga: religija
Iš virtualios sakyklos
Subačius Paulius

Apžvalga: kultūra
Tradicija turi gyvuoti
Bumblauskas Alfredas

Apžvalga: kultūra
Į “Kronikos” ištakas pažvelgus
Streikus Arūnas

Apžvalga: visuomenė
Lietuvos konservatoriai: žvilgsnis iš vidaus
Brazaitytė Jurga, Kubilius Andrius

Apžvalga: visuomenė
Kas, kaip, ką ir kodėl vartoja Amerikoje?
R. D.

Knygos ir žurnalai
Knygos ir žurnalai

 

1997 Nr.3-4