Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Laiškas redaktoriui
Laiškas redaktoriui: Apie bendrąjį gėrį
Udrys Darius

Filosofija
Postmodernizmas ir konservatizmas
Jokubaitis Alvydas

Visuomenė
Aktyvi eutanazija ir savižudybė su pagalba
Gailienė Danutė

Tertio millennio adveniente
Religinis romėniškumas: Europa ir judaizmas
Brague Rémi

Poezija
Širdies amžinuoju ritmu
Cieškaitė Gražina

Esė
Pasaulė prasdeda sodzun
Prapiestis Juozas

Konversatoriumas
“Pasigendu aštrios minties…”
Karmalavičius Ramutis, Skrupskelytė Viktorija

Kultūros istorija
Kauno “Pribačio” knygynas
Holcmanaitė Margarita

Apžvalga: religija
Rūtelių kartumėlis
Subačius Paulius

Apžvalga: religija
Apie Rusų Ortodoksų Bažnyčią ir KGB
Averincev Sergej

Apžvalga: kultūra
Motiejus Stryjkovskis ir jo laikų Lietuvos istoriografija
Baranauskas Tomas

Apžvalga: kultūra
Hamleto tragedija paženklinta šventė
Vasinauskaitė Rasa

Apžvalga: kultūra
Žvelgti į tikrąjį šiuolaikinio satanizmo veidą
A. S.

Apžvalga: visuomenė
Kregždučių pusmetis
Jurgaitytė Ona

Apžvalga: visuomenė
Vokietijos vyskupai apie socialiąją valstybę
Milčius Paulius

Knygos ir žurnalai
Knygos ir žurnalai

1997 Nr.5-6