Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Laiškas redaktoriui
Laiškas redaktoriui: Apie polilogą ir pliuralizmą
Adomėnas Mantas

Krikščioniškoji klasika
Nusidėjėlė (Lk 7, 47)
Kierkegaard Søren

Aktualioji teologija
Nuokrypis ar branda?
Mikelaitis Gediminas

Kultūros istorija
Neregimoji Pažaislio fundacijos pusė
Paknys Mindaugas

Tomui Venclovai 60
Kelionė Tomo Venclovos poezijoje
Mitaitė Donata

Proza
Skruzdėlių takas
Kunčinas Jurgis

Eilėraščio paraštėje
Apie spausdintines raides ir pasipriešinimo poeziją
Kunickytė Laima, Subačius Paulius

Eilėraščio paraštėje
Neskelbti kūriniai
Burba Aleksandras

Publikacija
Religija ir gamtamokslis
Planck Max

Apžvalga: religija
Su abitu ir be jo
Subačius Paulius

Apžvalga: religija
Jėzus Kristus ir Aušvicas
Lange Nicholas de

Apžvalga: kultūra
“Kronika” istorijos akimis
Oniščik Marija

Apžvalga: kultūra
Romėniškojo Egipto mumijų portretai
Adomėnienė Jolita

Apžvalga: visuomenė
Ateitininkų federacijos nepaprastajai konferencijai pasibaigus
Žemaitytė Jurgita

Apžvalga: visuomenė
Vertybių keitimasis ir solidarumas
Neuhold Leopold

Knygos ir žurnalai
Knygos ir žurnalai

1997 Nr.7-8