Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Laiškas redaktoriui

Laiškas redaktoriui: Atsakomybė už tiesos žodį (žiniasklaidoje)

Boruta Jonas SJ

 

Konversatoriumas

Mano kelias pas pranciškonus – ankstyvas, įvairus ir ilgas

Jurčys T. Benediktas, Andriekus Leonardas

 

Filosofija

Martino Heideggerio katalikiškos ištakos

Ott Hugo

 

Istorija

Konfliktas ar kompromisas?

Streikus Arūnas

 

Proza

Laiškai iš Viešvilės

Gutauskas Leonardas

 

Dailė

Vilniaus pranciškonų Dievo Motinos skulptūra

Aleksandravičiūtė Aleksandra

 

Apžvalga: religija

Lietuvos ev. liuteronų Bažnyčia: nuo muziejinės vertybės į atsinaujinimą

Osvaldas Augis

 

Apžvalga: religija

Arkivyskupo Lefebvre’o drama

Oniščik Marija

 

Apžvalga: kultūra

Ar Maceina sugrįžo?

Šepetys Nerijus

 

Apžvalga: kultūra

Jaunuomenės ideologija ir “skaitymo būdai”;

Sabolius Kristupas

 

Apžvalga: visuomenė

Pasakyk man, kas tavo draugė…

Drazdauskienė Rasa

 

Apžvalga: visuomenė

Lietuvos saugumo problema

Stalioraitis Jonas

 

Knygos ir žurnalai

Knygos ir žurnalai

 

1998 m. Nr. 1-2 priedas

Nuo A(lbanijos) iki Z(airo)

Vareikis Egidijus

 

1998 m. Nr. 1-2 priedas

Tvarkymosi metai

Brazaitytė Jurga

 

1998 m. Nr. 1-2 priedas

Vietininkai ir savo vieta

Subačius Paulius

1998 Nr. 1-2