Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Laiškas redaktoriui

Laiškas redaktoriui: Dorovė be religijos?

Drunga Mykolas

 

Visuomenė

Žiniasklaidos neobjektyvumo versmės

Masiulis Kęstutis

 

Istorija

Pabaltijo kryžiaus žygių aukos

Urban William L.

 

Mitologija

Dar kartą apie teoforinį vardą Chaurirari

Toporov Vladimir

 

Poezija

Eilėraščiai

Herbert Zbigniew

 

Literatūros mokslas

Zbigniewo Herberto poezija

Węgłowska Eleonora

 

Personalijos

Paprastume derinosi priešingybės: Pasakojimai ir atsiminimai apie kunigą marijoną Pranciškų Šulskį (1918-1999)

Aliulis Vaclovas

 

Proza

Grabstein

Kunčinas Jurgis

 

Mūsų pirmtakai

Juozas Keliuotis apie dailę: trečiojo kelio vizija

Mulevičiūtė Jolita

 

Apžvalga: religija

Diskusijos besišaukiant

Subačius Paulius

 

Apžvalga: religija

Vakar ir šiandien (Rusijos katalikybė rusų akimis)

Filatov SergejVoroncova Liudmila

 

Apžvalga: kultūra

Tėvas Paulius Rabikauskas SJ (1920-1938-1948-1998)

Boruta Jonas SJ

 

Apžvalga: kultūra

Lituanistikos institutui – 60

Repšienė Rita

 

Apžvalga: kultūra

Ar kritika Lietuvoje sulauks atliepio?

Ginius Vincentas

 

Apžvalga: kultūra

Evangelija menininkų girnose: Prarasto Jėzaus beieškant

J. M.

 

Apžvalga: visuomenė

Priešpavasarinis gripas

Jurgaitytė Ona

 

Apžvalga: visuomenė

Pilietinė religija – integracijos ideologija? (JAV atvejis)

Stüwe Klaus

 

Knygos ir žurnalai

Knygos ir žurnalai

 

…et altera pars

Mėnraščio “Naujasis Židinys – Aidai” Vyriausiajam redaktoriui p. Petrui Kimburiui

Lukošiūnienė Laimė Gabrielė

1999 Nr.3