Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Laiškas redaktoriui

Laiškas redaktoriui: Apie (ne)davimą

Keršytė Nijolė

 

Publikacija

Laiškas kardinolui Pietro Gasparri

Matulaitis Jurgis

 

Aktualioji teologija

Tikėjimas į Dievą ir privilegijos pojūtis

van Beeck Frans Jozef

 

Žvilgsnis į Šv. Raštą

Svarus laiškas iš dangaus

Aliulis Vaclovas

 

Pro et contra

Šioks toks sielvartas ir viena kita abejonė

Mockūnas Liūtas

 

Pro et contra

Vis dėlto…

Girnius Kęstutis K.

 

Dailė

„Tai darykite mano atminimui…”: Apie Pažaislio bažnyčios zakristijos dekoro ikonografiją

Šinkūnaitė Laima

 

Literatūros mokslas

Tarp dviejų atgimimų: Tautos atmintis Leonardo Gutausko romane „Vilko dantų karoliai”

Gaižiūtė Nomeda

 

Apžvalga: religija

Pasitikėjimo dovana

Subačius Paulius

 

Apžvalga: religija

Akmenys tampa dvasia (Anglijos Bažnyčia ant 2000-ųjų slenksčio)

Vogt Hermann

 

Apžvalga: kultūra

Krizės grimasos ir filosofijos galia

Daugirdas Tomas

 

Apžvalga: kultūra

Trys komercinės televizijos, arba po dešimties metų

Drazdauskienė Rasa

 

Apžvalga: kultūra

Klausimų patosas

Orth StefanMennekes Friedhelm

 

Apžvalga: visuomenė

Ką daro ir gali padaryti Centro sąjunga?

Jakniūnaitė Dovilė

 

Apžvalga: visuomenė

Atsakomybės dalybos

Jurgaitytė Ona

 

Knygos ir žurnalai

Knygos ir žurnalai

1999 Nr. 5-6