Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Laiškas redaktoriui

Laiškas redaktoriui: Trumpas laikas, daug metų

Landsbergis Vytautas

 

Dienoraštis

Dienoraštis

Grigas Robertas

 

Nacionalinėms premijoms – 10 metų

Nacionalinės premijos ir lietuvių dailė

Andriuškevičius Alfonsas

 

Žvilgsnis

Riteris sans peur, sans reproche

Girnius Kęstutis K.

 

Religijotyra

Dis iuvantibus. Apie lietuvių religinę savimonę XIII-XIV a.

Beresnevičius Gintaras

 

Tema: Paveldas

Voverė hermeneutiniame rate, arba Lietuvos paveldo apsaugos kryptys

Markevičienė Jūratė

 

Tema: Paveldas

Krikščionybė Lietuvos mene: gyva ar muziejinė?

 

Tema: Paveldas

Apie bažnytinę nuosavybę ir įstatyminę juokdarystę

Plumpa Petras

 

Tema: Paveldas

Ar Vilniaus katedra yra Lietuvos, ar tik katalikų turtas?

Vaišvilaitė Irena

 

Tema: Paveldas

Dar keli puslapiai Bažnytinio meno muziejaus istorijai

Jankevičiūtė Giedrė

 

Poezija

Vakarėjanti kelionė

Bradūnas Kazys

 

Pastabos

Apie politinį korektiškumą, istoriją ir tapatybę

Vaišvilaitė Irena

 

Apžvalga: religija

Evangeliškosios teologijos katedra Klaipėdos universitete

Petkūnas Darius

 

Apžvalga: kultūra

Nuo Konstancos iki Vatikano II Susirinkimo

Paknys Mindaugas

 

Apžvalga: kultūra

Gadameris. Šimtas metų be vienatvės

Gadamer Hans Georgdi Cesare Donatela 

 

Apžvalga: kultūra

Bonai Sforzai skirta paroda

Jankevičiūtė Giedrė

 

Apžvalga: visuomenė

Lietuvos partinė sistema praranda karkasą

Ramonaitė Ainė

 

Apžvalga: visuomenė

Įvaizdis dar ne viskas?

Pranevičiūtė Jovita

 

Apžvalga: visuomenė

Apie kitokį gražių žodžių skambėjimą Rusijoje

Valentinavičius Virgis

 

Europa

Europa atėjo…

Vareikis Egidijus

 

Laiškai

2000 Nr. 3