Turinys:

Laiškas redaktoriui

Laiškas redaktoriui: Apie pagonybės alkį

Beresnevičius Gintaras

 

Dienoraštis

Dienoraštis

Jonušys Laimantas

 

Bažnyčios dabartis

“Nereikia užsiremti mažame namelyje…”

Subačius PauliusKauneckas Jonas

 

Žvilgsnis

Sąmokslo teorija

Girnius Kęstutis K.

 

Pokalbis

“Svarbiausias dalykas ne užsidaryti, o atsiverti…”

Ališauskas VytautasKubilius Andrius

 

Poezija

Du eilėraščiai

Juškaitis Jonas

 

Visuomenė

Tėvynės Sąjunga: konservatizmo saulėlydis ir saulėtekis

Laučius Vladimiras

 

Pro et contra

Diskusija?

Gudavičius Edvardas

 

Etika

Mirties bausmė: tarp teisės bausti ir egzistencinio rūpesčio

Putinaitė Nerija

 

Istorija

Stereotipų siena: Žydai nežydiškoje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos visuomenėje

Šiaučiūnaitė-Verbickienė Jurgita

 

Akademybė

Akademijos nauda: visuomenei, valstybei ar sau

Daugirdas Tomas

 

Literatūra ir religija

“Poezija — tai pastanga užmegzti ryšį su Kažkuo”

Martinaitis Marcelijus

 

Literatūra ir filosofija

Mirusio autoriaus metamorfozės

Keršytė Nijolė

 

Pastabos

Apie keliones ir jų įspūdžius

Vaišvilaitė Irena

 

Apžvalga: religija

Šventumo logikos svertai

Tumėnaitė Rūta

 

Apžvalga: religija

Apie tėvą Antaną Liuimą SJ

Virbalas SJ Lionginas

 

Apžvalga: kultūra

Hanoveris, EXPO 2000

Lubytė Elona

 

Apžvalga: kultūra

Paryžius, 1900

Laučkaitė Laima

 

Apžvalga: visuomenė

Kada įsisiūbuos ateitininkija?

Žemaitytė Jurgita

 

Apžvalga: visuomenė

Apie prarastos didybės atkūrimą

Valentinavičius Virgis

 

Europa…

Tarp teutonų ir maskolių

Vareikis Egidijus

 

Laiškai

 

Knygos

2000 Nr. 9-10