Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Laiškas redaktoriui

Karolis Didysis ir Vasario 16-oji

Petrauskas Rimvydas

 

Dienoraštis

Dienoraštis

Daukšienė Ona

 

Šiandiena

Apie kultūrinį Rusijos imperializmą

Laučius Vladimiras

 

Žvilgsnis

Laisvės plėtros ribos

Girnius Kęstutis K.

 

Tema: Žvelgiant į 2004-uosius

Įkurtuvės – Europoje ir namie

Subačius Paulius

 

Tema: Žvelgiant į 2004-uosius

Dalybos briedžių girioje

Steponavičienė Guoda

 

Tema: Žvelgiant į 2004-uosius

Geopolitikos feniksai

Vareikis Egidijus

 

Akademybė

Tuščia atmintis

Daugirdas Tomas

 

Kultūros istorija

Kantas ir Donelaitis apie lietuvio charakterį

Putinaitė Nerija

 

Atsiminimai

Atviravimai

Aliulis Vaclovas

 

Autoriaus figūros II

Besislepiantis autorius

Keršytė Nijolė

 

Apžvalgėlės

 

Apžvalga: religija

Paminklinė Prisikėlimo bažnyčia veikia

Ramoška Gytis

 

Apžvalga: kultūra

Du žvilgsniai į Vilniaus knygų mugę

Voiničius Gylys, Drazdauskienė Rasa

 

Apžvalga: kultūra

Ar pietausime valgomajame ir operuosime operacinėje?

Kažukauskaitė Neringa

 

Kitokie islamo veidai

Strategijos skurdas

Vareikis Egidijus

 

Knygų mugė

 

Užsklanda / atsklanda

Renesanso novelės

Dračiula Palemonas

2005 Nr. 1-2