Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Laiškas redaktoriui

Laiškas redaktoriui

Užkalnis Andrius

 

Dienoraštis

Rugsėjų dienoraštis

Grajauskas Gintaras

 

Šiandiena

“Mažeikių nafta” ir grėsmė iš Rytų

Steponavičienė Guoda

 

Akademybė

Rektorių paslaptis

Daugirdas Tomas

 

Tema: Istorinis kinas

Antrojo pasaulinio karo vaizdiniai šiuolaikiniame Rusijos kine

Trimakas Ramūnas

 

Tema: Istorinis kinas

(Ne)autentiškas istorinis kinas: Lietuvos SSR 1956-1972

Kaminskaitė Lina

 

Tema: Istorinis kinas

Lietuviško patriotinio kino beieškant

Blynas Dainius

 

Casimiriana

Šv. Kazimiero kultas ir atvaizdai Sicilijoje

Maslauskaitė Sigita

 

Filosofija

Suskilęs veidrodis

Adomėnas Mantas

 

Visuomenė

Kaip Gyvosios Dvasios Sąjūdis paveikė ateitininkijos mąstymą

Kisielius Petras Vytenis

 

Istorija

Vytautas Didysis

Jučas Mečislovas

 

Apžvalgėlės

 

Apžvalga: religija

Šv. Pijaus X brolija: vakardiena, dabartis, ateitis?

Kšivickas Giedrius

 

Apžvalga: kultūra

Kauno Soborui – 110

Vaišvilaitė Aušra

 

Apžvalga: kultūra

Naujos Čiurlionio atodangos

Dūda Ksaveras

 

Apžvalga: kultūra

Mintys iš istorikų suvažiavimo

Ališauskas Vytautas

 

Apžvalga: visuomenė

Europos gerovės valstybė – patrauklus kelias į niekur

Tobulevičienė Asta

 

In memoriam

 

Kitokie islamo veidai…

Euro-islamas

Vareikis Egidijus

 

Knygų mugė

 

Užsklanda / atsklanda

Iš Tarybų Lietuvos literatūrinio gyvenimo

Dračiula Palemonas

2005 Nr. 10