Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Laiškas redaktoriui

Kelionė į Jurgį Baltrušaitį

Daujotytė-Pakerienė Viktorija

 

Dienoraštis

Dienoraštis

Vyšniauskas Tomas

 

Šiandiena

Apie savalaikę eurokonstitucijos mirtį

Valentinavičius Virgis

 

Žvilgsnis

Terorizmas ir valstybinis terorizmas

Girnius Kęstutis K.

 

Vaizdai ir žmonės

Autorius ir autorius: 1517 ir 1581 m.

Ališauskas Vytautas

 

Meno istorija

Neregėtas šventasis Kazimieras

Maslauskaitė Sigita

 

Armėnų genocidas

Realpolitik ir armėnų klausimas

Kontrimaitė Marytė

 

Šoa ir Lietuva

Lietuvių santykiai su žydais

Šepetys Nerijus

 

Akademybė

Šešėliniai universitetai

Daugirdas Tomas

 

Tema: Pontifex Maximus

Popiežius Benediktas XVI: “Dievas mane nustebino…”

Tumėnaitė Rūta

 

Tema: Pontifex Maximus

Kodėl aš dar Bažnyčioje

Ratzinger Joseph

 

Apžvalgėlės

 

Apžvalga: religija

Sąjūdžiai Lenkijos Bažnyčioje

Lukėnas Kastantas, Drazdauskas Saulius

 

Apžvalga: kultūra

Talpios tuštumos poetika

Žvirgždas Manfredas

 

Apžvalga: visuomenė

Kam pajėgus etiškas verslas?

Laumenskaitė Irena Eglė

 

Apžvalga: visuomenė

Antrasis pasaulinis karas ir atminties vaistai

Ališauskas Vytautas

 

In memoriam

 

Kitokie islamo veidai…

Rusijos islamiškoji respublika?

Vareikis Egidijus

 

Knygų mugė

 

Užsklanda / atsklanda

Iš lietuvių kalbos lobyno

Dračiula Palemonas

2005 Nr. 6