Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Laiškas redaktoriui

Laiškas redaktoriui

Chmieliauskas Darius

 

Dienoraštis

Dienoraštis

Mockevičiūtė Jurga

 

Šiandiena

Oligarchų įtaka Lietuvos ūkiui ir politiniams procesams

Valatka Rimvydas

 

Žvilgsnis

Islamas ar naujoji ideologija?

Girnius Kęstutis K.

 

Benediktinams Lietuvoje – 600

Dvasinėje sanatorijoje

Aliulis Vaclovas

 

Visuomenė

Nepražuvo nė vienas kraujo lašas

Patackas Algirdas

 

Dailė

Meilingoji Žemaičių Kalvarijos Dievo Motina

Janonienė Rūta

 

Istorija

Kur lavonas? J.T. pomirtinės piligrimystės istorija

Jovaiša Liudas

 

Akademybė

Nauja karta: Che Guevara prieš Benediktą XVI

Daugirdas Tomas

 

Literatūra

Apie tikėjimo sąvokas ir vaizdus

Zabielaitė Dalia

 

Esė

Susitikimas su nelabuoju

Denni Muhammad

 

Pro et contra

Žudyti Dievo vardu?..

 

Apžvalgėlės

 

Apžvalga: religija

Bažnyčia ir jos turtai

Jurevičius Algirdas, Tamošiūnas Antanas Gediminas

 

Apžvalga: kultūra

Žygiuoja Santara, o gal ir Šviesa

Keblys Kęstutis

 

Apžvalga: kultūra

Šiuolaikinio meno reprezentacija Venecijoje

Jankevičiūtė Giedrė

 

In memoriam

Tėvas Stanislovas (1918-2005)

 

Kitokie islamo veidai…

Vahabitinė Saudų valstybė

Vareikis Egidijus

 

Laiškai

 

Atsiliepimai

 

Knygų mugė

 

Užsklanda / atsklanda

Vasarinės meilės lyrika tarp Rytų ir Vakarų

Dračiula Palemonas

2005 Nr. 7-8