Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Laiškas redaktoriui
Apie lygybių isteriją ir uždraustus žodžius
Subačius Paulius

Dienoraštis
Dienoraštis
Mikoša Pilypas

Šiandiena
Kaip pamatyti Meko ir Mačiūno kūrinius Vilniuje?
Jankevičiūtė Giedrė

Žvilgsnis
Kaimynai ir užsienio politika
Girnius Kęstutis K.

Sovietika
„Minuotojas klysta tik vieną kartą“
Jučas Mečislovas, Švedas Aurimas

Teologija
Kokia prasmė kalbėti apie Dievą?
Bultmann Rudolf

Dailė
Nežinomas Tado Kosciuškos atvaizdas
Tarandaitė Dalia

Akademybė
Mokslo pažangos modifikacijos
Daugirdas Tomas

Kultūra
Pastabos apie kultūros ir verslo bendradarbiavimą Lietuvoje
Lubytė Elona

Visuomenė
Prancūziškas „duelis“. Prezidento rinkimai Prancūzijoje
Keršytė Nijolė

Istorija
Prano Šileikos byla II. Sąmokslo teorija ir praktika
Gailius Bernardas

Apžvalga
Bendra atsakomybė
Bačkis Audrys Juozas

Apžvalga
Lietuvos krikšto jubiliejus 1987 metais
Maslauskaitė Sigita

Apžvalga
Dievo ar ciesoriaus vienybė?
Tumėnaitė Rūta

Apžvalga
Vyriškumo paieškos „Varnų ežere“
Blynas Dainius

Apžvalga
Komunistiniai monumentai Lenkijoje
Bukalska Patrycja

Apžvalga
Ar galima ginčytis dėl to, kas valdo pasaulį?
Volverstas Paulius

Apžvalga
Šventieji karai. Indija – XXI a. konflikto teatras
Vareikis Egidijus

Apžvalga
Knygų mugė

Užsklanda / atsklanda
Waterloo, 1974
Dračiula Palemonas

 

2007 Nr.5-6