Turinys:

Laiškas redaktoriui

Juozą Brazaitį prisiminus

Skrupskelytė Viktorija

 

Dienoraštis

Pusė Kanų kino festivalio

Lingevičiūtė Santa

 

Akademybė

Naujojo Sąjūdžio protestas

Daugirdas Tomas

 

Teisė

Teismai, teisė ir moralė

Malinauskas Vygantas

 

Atmintis

Suvaidintas rokas

Staniulis Vidmantas

 

Istorija

Kovo 11-osios Lietuva. Juridinės tapatybės turinys ir tarptautinio pripažinimo slenksčiai

Kasparavičius Algimantas

 

Nustebimai

Nuvarymas nuo šeimos arba kaip apmokestinti manų košę

Azguridienė Guoda

 

Esė

Dvasingumas mieste

Sheldrake Philip

 

Poezija

Neskelbti eilėraščiai

Andriekus Leonardas

 

Sovietika

Grobstytojai ir snaudaliai apie „socialistinės nuosavybės“ grobstymą LSSR pramonėje

Gudaitytė Kristina

 

TV narvelis

Prieš ir po 20 metų

Sviderskytė Gražina

 

Apžvalga

Istorija kaip politinės neutralizacijos objektas

Jokubaitis Alvydas

 

Apžvalga

Lenkų kino portretas

Kreivytė Laima

 

Apžvalga

Molotovo-Ribbentropo paktas: žvilgsnis iš Romos

Vaišvilaitė Irena

 

Apžvalga

Antikantiški pamąstymai. Saugus žemiškasis rojus (Rojus?)

Vareikis Egidijus

 

Apžvalga

Knygų mugė

2012 Nr. 4