Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Laiškas redaktoriui

Žalio namelio paslaptys: tarp kolektyvinės atminties ir kolektyvinės užmaršties

Naudžiūnienė Akvilė

 

Dienoraštis

Dienoraštis

Strupaitė Julija

 

Šiandiena

Apie filologo gyvenimą: Juozas Ambrazevičius Lectio ultima, Vilniaus universitetas, 2012 m. birželio 19 d.

Subačius Paulius

 

Akademybė

Kaip lašelis tyro gintaro“…

Daugirdas Tomas

 

Kritika

Įgyti būtį: kaip įveikti postmoderniąją kritiką

Martin Michael

 

Istorija

Kaip vokiečiai moksliniais pagrindais dalijosi Baltijos šalių dailės vertybes

Hoppe Jens

 

Dailė

Lietuvos meninio paveldo dalybos nacių okupacijos metais ir Mikalojaus Vorobjovo veikla

Jankevičiūtė Giedrė

 

Nustebimai

Apie specialistus ir generalistus, arba kodėl nepavyksta susitarti

Azguridienė Guoda

 

Atmintis

Politikos gimimas

Staniulis Vidmantas

 

Kultūros istorija

Vasara Vilniuje prieš šimtmetį

Paškauskas Juozapas

 

Pro et contra

Pradėta rašyti Antrosios Respublikos istorija

Landsbergis Vytautas

 

TV narvelis

Sukakčių sindromas: puoselėti dvasią, laukti paveikslėlių

Sviderskytė Gražina

 

Apžvalga

Romas ir „kalantinės“ atminties ir užmaršties verpetuose

Kareniauskaitė Monika

 

Apžvalga

Karlovy Varai Nr. 47

Lingevičiūtė Santa

 

Apžvalga

Antikantiški pamąstymai. Kodėl Marxui prireikė Kanto?

Vareikis Egidijus

 

Apžvalga

Laiškai

 

Apžvalga

Knygų mugė

2012 Nr. 5