Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Laiškas redaktoriui

Laiškas redaktoriui

Kėvalas Kęstutis, kun.

 

Dienoraštis

Dienos, artėjančios link švento Jokūbo

Kazlauskaitė Rugilė

 

Įžvalgos

Ar pilietinis tautiškumas doroviškai pranašesnis?

Girnius Kęstutis K.

 

Istoriografija

Perkūno šventykla Vilniuje: Senų mitų ir naujų mokslinių tyrimų nedermė

Baronas Darius

 

Literatūra

Literatūros kritika šiuolaikinėje Lietuvoje: institucijos refleksija

Gailiūtė Gabrielė

 

Akademybė

Rinkėjo kvailumas, politiko gudrybė…

Daugirdas Tomas

 

Politika

Vieno (ne)sugrįžimo istorija: Fragmentai

Staniulis Vidmantas

 

Kultūros istorija

Skausmingos skyrybos: litwiny – lenkai ir lietuviai

Savukynas Virginijus

 

Istorija

“Dingę” Lituanicos katastrofos tyrimo Akto priedai

Sviderskytė Gražina

 

Nustebimai

Kodėl aš nepavydžiu lietuvių kalbos mokytojams

Azguridienė Guoda

 

TV narvelis

“Įdomios prekės”

Sviderskytė Gražina

 

Apžvalga

Petras Skarga SJ: konferencija 400-osioms mirties metinėms

Nedzinskaitė Živilė

 

Apžvalga

Pasaulinė Vatikano II Susirinkimo archyvų paieška ir inventorinimas

Vaišvilaitė Irena

 

Apžvalga

Lietuvos respublikos seimo rinkimai 2012, arba Rinkiminių kampanijų atvaizdai

Bylaitytė Vaiva

 

Apžvalga

Trakinių partizanai: Apie valstybingumo atmintį

Jurkutė Mingailė

 

Apžvalga

Šešios dienos, šeši filmai: Toronto kino festivalis 2012

Lingevičiūtė Santa

 

Apžvalga

Antikantiški pamąstymai. Odė anarchijai

Vareikis Egidijus

 

Apžvalga

Knygų mugė

2012 Nr. 7