Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Laiškas redaktoriui

Laiškas redaktoriui

Ališauskas Vytautas

 

Dienoraštis

Džubos užrašai

Adomėnas Mantas

 

Įžvalgos

Gerasis ar išsigimstantis hegemonas?

Girnius Kęstutis K.

 

Europa Lietuvoje

Lietuviškoji Europa: trys tapatybės (I)

Putinaitė Nerija

 

Esė

Londonistanas, arba kaip sugadinti savo šalį

Baronas Darius

 

Filosofija

Filosofijos Lietuvoje eskizas, arba Apie problemų ir galimybių dialektiką

Noreikaitė Aistė

 

Akademybė

Dešinės piktumas, kairės gerumas

Daugirdas Tomas

 

Istorija

LDK valdovo medžioklės: nuo ekonominės būtinybės iki „karališkojo sporto“

Zarankaitė Toma

 

Literatūra

Autobiografiniai etiudai

Aistis Jonas

 

Nustebimai

Apie erkes ir šautuvus (tik suaugusiems)

Azguridienė Guoda

 

TV narvelis

Suk, suk ratelį…

Sviderskytė Gražina

 

Apžvalga

Lietuva, euras ir pinigų sąjunga ant pusiau sumūrytų pamatų

Vilpišauskas Ramūnas, Vaiseta Tomas

 

Apžvalga

Klausimai ir atsakymai apie stalinizmą

Margevičius Mykolas

 

Apžvalga

Nihilizmas ir vaizduotė, arba Apie vietas ir temas

Baranovas Ruslanas

 

Apžvalga

Nuogi karaliai ir tostai už sugra(ą)žintą istorinę atmintį: Valdovų rūmų atidarymas

Naudžiūnienė Akvilė

 

Apžvalga

Neišsipildžiusi svajonių geopolitika. Taika tarp teutonų ir maskolių

Vareikis Egidijus

 

Knygų mugė

2013 Nr. 5