Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Laiškas redaktoriui

Teisybė: kur ir kaip jos ieškoti?

Vaičaitis Vaidotas A.

 

Dienoraštis

Ramadano dienoraštis

Jurevičiūtė Goda

 

Įžvalgos

Informacijos karai ir galvojimas savaip

Girnius Kęstutis K.

 

Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms

Prašymas Aukštiesiems Karališkiesiems Lietuvos teismo rūmams Įsrutyje dėl krušos nuostolių, 1747 m. liepos 31 d.

Donelaitis Kristijonas

 

Filosofija

Lietuviai neplaukia į jūrą: Petro Dirgėlos (geo)politinė mintis “Baltijos epe”

Bartninkas Vilius

 

Sovietika

Antrojo pasaulinio karo pasekmių ženklai Rytų Berlyne

Starikovičius Vytautas

 

Sovietika

Vienos katastrofos istorija: Traukinio avarija Vilniuje 1945 m. sausio 12 d.

Ėmužis Marius

 

Akademybė

Gerovės totalitarizmas

Daugirdas Tomas

 

Istorija

Žydų vaizdinys “Lietuvos aido” skiltyse (II)

Skrupskelis Kęstutis

 

Atmintis

Vabalninkas, žydai, naikinimas, (ne)paliudijimai: Viena kolektyvinės užmaršties istorija

Sederevičiūtė Šarūnė

 

Nustebimai, Apžvalga

Eutanazija ir kiti sprendimai kirvuku

Azguridienė Guoda

 

Apžvalga

Medžiagos ir kontekstai

Juocevičiūtė Eglė

 

Apžvalga

Mentaliniai Mindaugo Navako žaidimėliai

Andriuškevičius Alfonsas

 

Apžvalga

Sutikti Kitą? Po devintojo ateitininkų ir NŽ-A studijų savaitgalio Guronyse

Laurinaitis Skirmantas

 

Apžvalga

In memoriam Jacques Louis Le Goff (1924-2014)

Volungevičius Vytautas

 

Knygų mugė

2014 Nr. 6