Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Laiškas redaktoriui

Laiškas redaktoriui

Kaminskaitė Lina

 

Nustebimai

Dvasingumas su ir be ironijos

Azguridienė Guoda

 

Kritika

Vargas dėl valstybės šimtmečio

Daugirdas Tomas

 

Poezija

Apie žmogų, kurio niekad nesu įveikęs

Nastaravičius Mindaugas

 

Gailių klano premija 2017

Laudatio lenkų diskusijų klubui: Słowo pochwalne na cześć Polskiego Klubu Dyskusyjnego

Raila Eligijus

 

Kazio Bradūno 100-mečiui

Kazys Bradūnas tarp žemininkų ir nežemininkų

Satkauskytė Dalia

 

Diskusija: Apie šiuolaikinę architektūrą ir jos paveldą

Neleisti numirti, bet padėti gyventi ir augti

 

Literatūra

Institucionalizuotas skonis

Gailiūtė-Bernotienė Gabrielė

 

Atmintis

Bronys Raila – profesionalaus ideologo pamokymai

Šipelytė Monika

 

Esė

Aukų nėra: Istoriko vargas dėl fotografijos

Vaiseta Tomas

 

Istorija

Sunkūs laikai gyventi Lietuvoje: 1919 m. laiškai giminėms ir draugams Amerikoje

Skrupskelis Kęstutis

 

Apžvalga

Žemininko šimtmetis

Žvirgždas Manfredas

 

Apžvalga

Sugavusi tuštumą

Marcišauskytė-Jurašienė Jolanta

 

Apžvalga

Neieškant, ko nepametėme

Tamošaitis Mantas

 

Apžvalga

Nuosmukio industrija

Jasmontas Jurgis

 

Knygų aidai

Apie didžius protėvius – didžiai ironiškai ir ne tik

Cibarauskė Virginija

 

Knygų aidai

Tarp Bazilisko, Amerikos ir Sirijaus

Nedzinskaitė Živilė

 

Knygų aidai

Lėtojo laiko poezija

Dragenytė Ramutė

 

Knygų aidai

Dykumos Tėvų išmintis Antano gyvenime

Ališauskas Vytautas

 

Knygų aidai

Išdaviko asmenybės anatomija

Žilytė Enrika

 

Knygų aidai

Baranausko bibliotekos spaliai

Subačius Paulius

 

Apžvalga

Knygų mugė

2017 Nr. 2