Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Laiškas redaktoriui
Lietuvos scenarijus ir personažai
Haroldas Mackevičius

Nustebimai
Mokslas – žmogiškieji ieškojimai ir mokslininkų būdas
Guoda Azguridienė

Kritika
Lietuvos gynyba
Tomas Daugirdas

Poezija
Monograma
Odisėjas Elitis

Gailių klano premija 2018
Laudatio Nerijui Šepečiui: Už narsą šiauštis
Rimvydas Petrauskas

Humanitarika
Ateities iššūkiai visuomenei ir humanitariniai mokslai
Mantas Adomėnas

Lietuvai 100 metų
Kaip JAV keitė Europos ir Lietuvos likimą: Woodrow Wilsono politikos reikšmė ir kritika
Laurynas Keturakis

Žydiškieji svarstymai
Moralės objektyvumas reliatyvistiniame pasaulyje?
Thomaso Nagelio ir Ronaldo Dworkino filosofinė ištikimybė tikrovės įvairovei
Aistė Noreikaitė

Konversatoriumas
Mažų staigmenų pasitaiko
Živilė Miežytė

Istorija
Viduramžių detektyvas: Kaip žuvo kunigaikštis Karigaila?
1390 m. rugsėjo įvykiai ir jų atmintis
Antanas Petrilionis

Literatūra
Winstonas Churchillis Lietuvoje
Daina Valentinavičienė

Apžvalga
Ar kalbėjimas apie humanitarinius mokslus turi ateitį?
Antanas Terleckas

Apžvalga
Atgal į ateitį: Ateities sindromas istorijoje
Akvilė Naudžiūnienė

Apžvalga
Susivienijimas lietuvių Amerikoje: šimtmečio istorija JAV
Monika Šipelytė

Knygų aidai
Demonų valdžioje
Donata Mitaitė

Knygų aidai
Netipiškai tipiški vaidmenys
Virginija Cibarauskė

Knygų aidai
Nuobodokas malonumas
Jurgis Kraujalis

Knygų aidai
Mes be Kauno nenurimsim
Giedrė Polkaitė

Knygų aidai
Supaprastintas rašytojas
Sonata Šulcė

Knygų aidai
Aktualusis Spinoza
Simas Čelutka

Knygų mugė
Knygų mugė

Užsklanda
Signatarų namų palėpė
Eligijus Raila

2018 Nr. 2