Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Laiškas redaktoriui
Kazys Preikšas 1

Paieškos
Kęstutis K. Girnius
Interesų, o ne vertybių Europa 5

Kritika
Tomas Daugirdas
Sovietizmas kaip nepastebima infekcija 8

Poezija
Michael Krüger. Prasilenkimai 10

Sovietika
Goda Damaševičiūtė. Tai mano kiemas:
Vaikystė ir kiemo fenomenas vėlyvuoju
sovietmečiu 13

Istorija
Eligijus Raila. Jonas Basanavičius Prahoje:
Meilės aušra 18

Konversatoriumas
Perkūną Liutkų (Uną) kalbina Sigita
Trainauskienė. Prancūziškas Greimo eskizas 25

Klasika
Klasikų debatai: Aristotelis prieš Platoną 29

Mantas Adomėnas. Platonas vs. Aristotelis 30

Andrius Bielskis. Pagiriamasis žodis
Aristoteliui 34

Slaptieji Vilniaus klubo užrašai
Ramūnas Terleckas. Nemenčinės plente 38
Proza

Pauliina Rauhala. Dangaus giesmė 41

APŽVALGA
Aelitą Ambrulevičiūtę kalbina Mantas
Tamošaitis. Nuo gurguolės dvoko alpstančios
damos: Apie modernėjusį Vilnių 46

Deimantas Saladžius. Tarp pilkų kino ir
literatūros debesų 51

Kristiną Civinskienę ir Ivetą Dabašinskienę
kalbina Sigita Šilingaitė. Jautrūs paviršiai 54

Dominyka Navickaitė. Antano Saulaičio SJ
„Misijų stotelės“ 59

Julius Sasnauskas OFM. Atgimimo karys išeina
žiemoti: In memoriam Petrui Cidzikui 62

KNYGŲ AIDAI
Mantas Toločka. Apie bendratį 64

Lina Buividavičiūtė. Tas miruoliškas,
miruoliškas pasaulis! 66

Viktorija Šeina. Poetinė Lietuvos vizija
prieš 130 metų 68

Titas Krutulys. Didysis karas tarpukariu:
Tarp atminčių ir patirčių 70

Giedrė Jankevičiūtė. Spalvingi tarpukario
Vilniaus istorijos puslapiai 72

Roma Bončkutė. Dramatika: raudona ir juoda 73

Kęstutis Skrupskelis. Judeocentriškai apie
žmogaus teises ir Lietuvą 75

Knygų mugė 78

Užsklanda
V. D.
Gėris, grožis ir tiesa 80

2019 Nr. 1