Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Laiškas redaktoriui
Aurelijus Katkevičius
Parašyk man laišką 1

Nustebimai
Guoda Azguridienė
Pasiklydę atskirtyse 4

Kritika
Tomas Daugirdas
Lietuviškoji Arkadija prieš neoliberalizmą 6

Poezija
Mimnermas. Elegijų fragmentai 8

Hagiografija
Evelyn Waugh. Šv. Elena 10

Gailių klano premija 2019
Mažvydas Jastramskis. Giriamasis žodis
„Dviračio žinioms“ 13

Bažnyčia
Mons. dr. Florian Schuller. Krikščionių
pareiga – švietimas ir dialogas 16

Medijos
Kazys Preikšas. Tarp žodžio laisvės ir
informacinės higienos 18

Dailės istorija
Tomas Riklius. Mįslingas Vilniaus Mergelės
Marijos atvaizdas 20

Atmintis
Zigmas Vitkus. Paneriai: Senojo žydų
atminimo paminklo byla (1948–1952) 25

Konversatoriumas
Sergejų Ignatovą kalbina Gražina
Lyvens. Apie egiptologiją, Bulgariją ir
klasikines studijas 34

Slaptieji Vilniaus klubo užrašai
Viktoras Bachmetjevas. Šiandienos
vilniečio tapatybės besidairant 39

APŽVALGA
Živilė Kropaitė. Tumo kodeksas: Noriu
asmenukės su Vaižgantu! 44

Marija Paškevičiūtė. Intelektualus hedonizmas:
Apie CTM festivalį ir elektroninę muziką Berlyne 47

Pokalbis Mariaus Ivaškevičiaus Žalių
klausimu. „Kažkas staugė tyruose ir mes
sugalvojome klausyti…“ 49

Titas Krutulys. Mažai teorijos, daug kvapų ir spalvų:
Apie kasdienybės istorijos konferenciją Vilniuje 57

Rūta Tumėnaitė. In memoriam Godfried
Danneels (1933–2019) 60

KNYGŲ AIDAI
Ramutė Dragenytė. Lietuviškas psichologinis
trileris 62

Ieva Volungė. Įtrūkusių erdvių atspindžiai 64

Lina Buividavičiūtė. Alyvų šakelė varno sparne 66

Juozapas Paškauskas. Kas liko už kadro? 67

Dalia Karatajienė. Kas yra už Įrėmintos
erdvės uždangos 69

Sonata Šulcė. Ne tik apie poeziją 71

Narius Kairys. Apie pavojingus filmus 73

Žilvinas Švedkauskas. Atsispirti „folklorinei
politologijai“ 75

Knygų mugė 78

Užsklanda
Skarutis Dalgė
Kodėl griuvo Didysis sargybos bokštas? 79

Užsklanda
V. D.
Gėris, grožis ir tiesa 80

2019 Nr. 2