Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Laiškas redaktoriui
Jonas Malinauskas 1

Paieškos
Kęstutis K. Girnius
Dar kartą apie kolaborantus 4

Kritika
Tomas Daugirdas
Už kokią Europą kovojame? 7

Religija
Kard. Reinhard Marx. Amen! Aš tikiu! 9

In memoriam Vytautui Šerėnui
Aigustė Starkutė. Iš skurduvos išniręs
dviratis: Apie Naująją juoko kultūrą ir
Dviračio šou 11

Atmintis
Łukasz Kamiński. Siwiecas, Palachas,
Kalanta – suvokti nesuvokiamą 19

Bauhauzui – 100
Marija Drėmaitė. Lietuvis Bauhauze:
Architekto Vlado Švipo studijos ir kūrybinė
veikla 25

Filosofija
Ludwig Wittgenstein. Paskaitos apie
estetiką: Fragmentas (I, 1–36) 34

Proza
Edgar Allan Poe. Keturi žvėrys viename:
žmogus-kameleopardas 41

Slaptieji Vilniaus klubo užrašai
Gintaras Čaikauskas. Miesto dvasia 46

APŽVALGA
Nerija Putinaitė. Privilegijuota lietuvybė 50

Rūta Oginskaitė. Istorijos pamokos teatre 53

Eleonora Buožytė. Nauju žvilgsniu į Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės literatūrą 57

Šarūnė Sederevičiūtė. Fotografavimo
globalizacija ir netikėtos jungtys 60

Vytautas Ališauskas. In memoriam Petrui
Kalibatui (1948–2019) 62

KNYGŲ AIDAI
Akvilė Rėklaitytė. Vieno puslapėlio knyga 63

Lina Buividavičiūtė. Bieliausko gulbės giesmė 66

Gabrielė Makarevičiūtė. Linguojantys laiko
atributai 68

Ernestas Parulskis. Oi, dar čia visko bus 70

Arūnas Streikus. Muzikos mainai be krantų 72

Jonas Dagys. Wittgensteino teritorija 75

Knygų mugė 77

Užsklanda
Eligijus Raila
Pomponai 79

Užsklanda
V. D.
Gėris, grožis ir tiesa 80

2019 Nr. 3