Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

In memoriam Jonas Juškaitis (1933–2019)
Vytautas Ališauskas 1

Laiškas redaktoriui
Darius Kuolys 3

Paieškos
Kęstutis K. Girnius
Paminklai, gatvės, lentos 6

Kritika
Tomas Daugirdas
Bėda su sąvokomis: kolaboravimas nacistinis
ar sovietinis 9

Poezija
Tadeusz Dąbrowski. Eilėraščiai iš
rinkinio Tarp 11

Konversatoriumas
Davidą Neilą Sedley kalbina Augustė
Saladytė. Antikinės filosofijos studijos,
ikisokratikai, Platonas ir kiti 13

Sovietika
Monika Kareniauskaitė. Nutylėta trauma?
Smurtas prieš moteris sovietinių okupacijų
kontekste 17

Kultūros istorija
Indrė Novopašinaitė. Sovietinis aprangos
kodas: Moterų drabužių kultūra Sovietų Lietuvoje
XX a. septintame aštuntame dešimtmetyje 23

Slaptieji Vilniaus klubo užrašai
Regimantas Dima. Kaip man atsitiko
Vilnius ir kaip aš tai išgyvenau 31

Esė
Joseph Ratzinger. Meditacijos atostogų
laikui 35

APŽVALGA
Tojana Račiūnaitė. Apie Antakalnio Jėzų ir jo
kartočių „kitonišką erdvę“ 38

Giedrė Jankevičiūtė. Vilniaus paveikslas 1939–
1956 m. dailėje: tamsūs laikai, šviesūs vaizdai 42

Kristina Tamelytė. Nerangiai paskui Čiurlionį 48

Adomas Šulcas. Tikrovės agentai 50

Antanas Terleckas. Apie ezoterinius siūlus
lituanistikoje 53

Vytautą Ališauską kalbina Mykolas Keraitis.
Lietuvos diplomatinę tarnybą prisimenant 56

KNYGŲ AIDAI
Virginija Cibarauskė. Buitinė magija 61

Manfredas Žvirgždas. Beždžioniškas
romantizmas 64

Mantas Tamošaitis. Geros poezijos mišrainė 66

Gabrielė Makarevičiūtė. Eilėraščiai iš tylaus
kambario 68

Antanas Petrilionis. Et tu, Brute? 70

Povilas Andrius Stepavičius. Johanas Huizinga
ir žaidimas kultūros istorijoje 72

Antanas Terleckas. Oligarchų žaisliukai 74

Saulenė Pučiliauskaitė. Atsakymas kritikui 76

Knygų mugė 79

Užsklanda
V. D. Gėris, grožis ir tiesa 80

2019 Nr. 5