Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Laiškas redaktoriui
Vaidotas Žukas 1

Paieškos
Kęstutis K. Girnius
Ar tarptautinė teisė bent ką tereiškia? 4

Kritika
Tomas Daugirdas
Totalitarinis kalėjimas galvose 6

Apokrifika
Petro laiškas Pilypui 8

Politika
Ramūnas Vilpišauskas. Dalios Grybauskaitės
užsienio politika: Geopolitinio įrėminimo
istorija 10

Vilniaus pokeriui trisdešimt
Jūratę Čerškutę kalbina Tomas Vaiseta.
LITERATŪROS SIENOS GRIUVIMAS 15

Filosofija
Ludwig Wittgenstein. Paskaitos apie
religinį tikėjimą 20

Istorija
Norbertas Černiauskas. Šliūbas tarpukariu:
tarp pasaulietinės ir bažnytinės valdžios 26

Atmintis
Rūta Matimaitytė. Lupant „vilko vaikų“
svogūną: Rytprūsių krašto vokiečių vaikų
likimas ir atmintis Lietuvoje 32

Nidos forumas „Europos migrena 2“
Paulius Gritėnas. Europos saulėlydis ir
intelekto nuovargis: Kur nukris naujoji geležinė
uždanga? 38

Slaptieji Vilniaus klubo užrašai
Giedrė Kazlauskaitė. Aš lauksiu prie
Vilniaus 43

APŽVALGA
Katarzyna Korzeniewska. Niekas nepasikeis,
bet viskas bus ne taip pat, kaip buvo:
Po parlamento rinkimų Lenkijoje 48

Antanas Petrilionis. Lietuvių istorijos Šveicarijoje 51

Vytautas Bruveris. Kaip sukonstruoti būtovę?
Edvardo Gudavičiaus 90-mečiui 54

Adomas Šulcas. Aukos pasirinkimas: Apie
konferenciją Laikas ir erdvė: tarpdalykinė prieiga 57

KNYGŲ AIDAI
Lina Buividavičiūtė. Lietuviškas detektyvas
apie Lietuvą 59

Gabrielė Makarevičiūtė. Tarp eilėraščio ir pjesės 61

Mantas Toločka. Gazas – dugnas 63

Skirmantė Šarkauskienė. Unikalios Renesanso
poemos publikacija 64

Juozapas Paškauskas. Nuo Schwarzorto
iki Juodkrantės: Keli kurorto istorijos puslapiai 66

Monika Šipelytė. Patriarcho ruduo, vol. 2 68

Mingailė Jurkutė. Tuščia tautinė puodynė 70

Kęstutis K. Girnius. Politinio idioto mįslės 73

Knygų mugė 78

Užsklanda
V. D. Gėris, grožis ir tiesa 80

2019 Nr. 7