Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Laiškas redaktorei
Gabrielė gailiūtė-Bernotienė 1

Nustebimai
Guoda Azguridienė
Gerovės valstybė, kaip principas 3

Kritika
Tomas Daugirdas
Ar Europos Sąjunga nukrikščionėja? 5

Religija
Saulena Žiugždaitė. Kaip susijusios
religinė ir tautinė priklausomybė Vidurio
ir Rytų Europoje 7

Juozui Tumui-Vaižgantui – 150
Julius Sasnauskas. Širdelės kovos ir žaidimai 11

Aistė Kučinskienė. Būdinamasis asmuo:
Vaižgantas. Vaizdelis kovos dėl kultūros 14

Kultūros istorija
Giedrė Jankevičiūtė, Mikas Vaicekauskas.
Pavasario balsai kaip Maironio autoportretas 18

Nidos forumas „Europos migrena 2“
Nikodem Szczygłowski. Amžinybės
epochos povaizdžiai 30

Filosofija
Vosylius Sezemanas. Maxas Scheleris 37

Alvydo Jokubaičio 60-mečiui
Laurynas Peluritis. Vertybės problema
Alvydo Jokubaičio filosofijoje 41

Slaptieji Vilniaus klubo užrašai
Ingvaras Butautas. Kai Vilnius buvo
futbolo miestas 44

APŽVALGA
Tarp amerikiečių ir lietuvių poezijos.
Rimą Užgirį kalbina Mantas Tamošaitis 49

Jurgita Žana Raškevičiūtė, Julija Dužinskaitė.
Vaižganto metų konferencija 52

Junona Armonaitė. Alvydo Jokubaičio
filosofijos metmenys 55

Kristina Tamelytė. Praėjusio laiko besiilgint 58

KNYGŲ AIDAI
Živilė Nedzinskaitė. Ar norėtumėt pasimatuoti
imperatorės suknią? 61

Giedrė Kazlauskaitė. Kodėl intymumas ir
racionalumas oponuoja 64

Ramutė Dragenytė. Gaila, kad ji išėjo 66

Roma Bončkutė. Maironio tyrėjų devynbalsė 68

Titas Krutulys. Nacionalistinis karų
dešimtmečio smurtas 70

Leonas Nekrašas. Mitų dekonstrukcija ir
tikrovės paieškos Lituanicos istorijoje 72

Laurynas Peluritis. Mūsų chaotiškų laikų
koučeris 74

Knygų mugė 77

Užsklanda
Eligijus Raila. Pomponai 79

Užsklanda
V. D. Gėris, grožis ir tiesa 80

2019 Nr. 8