Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Laiškas redaktorei
Gintaras Grajauskas 1

Dienoraštis
Tomas Riklius. Mirtis Bolonijoje 4

Paieškos
Kęstutis K. Girnius
Paklusimas įstatymams 7

Kritika
Tomas Daugirdas
Virusas ir pasaulis: ar liks vietos silpniesiems? 11

Akademija
Rimvydas Petrauskas. Oratio inauguralis:
Vilniaus universiteto rektoriaus inauguracinė
kalba 13

Jonui Pauliui II – 100
Irena Vaišvilaitė. Trečiojo tūkstantmečio
popiežius 16

Esė
Nikodem Szczygłowski. Tristitia
Tergestentris 22

Istorija
Algimantas Kasparavičius. Kovo 11-oji:
Kolektyvinės biografijos bandymas 33

Kultūros istorija
Jonas iš Komorovo. Mažesniųjų brolių
ordino kronika 39

Donelaitika
Valentinas Kazlauskas. Karaliaučiaus
pietizmas ir Kristijonas Donelaitis 46

Politologija
Teodoras Žukas. Invasion literature: Politologinis
žvilgsnis į XX a. pradžios britų literatūrą 54

APŽVALGA
Jūratė Čerškutė. Apie grožį, arba Kaip buvo
įveiktas negalėjimas skaityti 59

Jonas Malinauskas. Bažnyčia be žmonių 62

KNYGŲ AIDAI
Mantas Tamošaitis. Umbra: Ar Ivanickui
pavyko sukurti pasaulį? 65

Virginija Cibarauskė. Estiškoji gotika ar
nevykęs euroromanas? 67

Povilas Andrius Stepavičius. Socialinė globa
ir rūpyba senajame Vilniaus mieste 70

Audrius Dambrauskas. Frankenšteino
monstras tarpukario Kaune 72

Akvilė Naudžiūnienė. Emilijos liudijimas epochos teisme 74

Enrika Kripienė. Kaip Marius sutiko Moniką 76

Knygų mugė 78

Užsklanda
Benjaminas Krokas. Vieno kąsnio
pasakėlės 80

2020 Nr. 3