Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Laiškas redaktorei
Tojana Račiūnaitė 1

Paieškos
Kęstutis K. Girnius
Sukilimas, kuris turėjo būti 4

Kritika
Tomas Daugirdas
Apie rūpestį ir šventą sceną 8

Šiandiena
Nida Vasiliauskaitė. Black Lives Matter:
Kieno žaidimus žaidžiame? 10

Politika
Justinas Dementavičius. Pataikaujamosios
demokratijos metai 14

Poezija
Mantas Toločka. Achilo skydas 18

Bažnyčia Lietuvoje
„Įtampa visada išlieka ir bus…“ Telšių vyskupą
Algirdą Jurevičių kalbina Antanas
Terleckas 19

Kultūros istorija
Holger Lahayne. Martyno Mažvydo mokslas
ir žinia: Kelias „Dievo Sūnausp“ – vedlys į dangų 25

Atmintis
Nikodem Szczygłowski. Prahos oro uostas:
įsiveržimo chronologija 33

Juozui Girniui – 105
Laurynas Peluritis. Juozo Girniaus
hermeneutika ir rūpestis žmogumi be Dievo 37

Res varia
Valda Budreckaitė. Prarastosios Alix
beieškant 41

Pro et contra
Liudas Jovaiša. Prašmatnus kontušas ir
nunešiotas žiponas: Arba istorija Kristinos
Sabaliauskaitės romanuose 45

Slaptieji Vilniaus klubo užrašai
Irena Vaišvilaitė. Parkų ilgesys 50

APŽVALGA
Jurgą Tumasonytę kalbina Jūratė Čerškutė.
Kartos patirčių remontas 55

Jurgita Ludavičienė. Gimtadienio kepurėlė
niekieno galvai: Paroda „Kodėl taip sunku
mylėti?“ MO muziejuje 60

Katarzyna Korzeniewska. Be plano B…
Lenkijos prezidento rinkimai 2020 m. 63

KNYGŲ AIDAI
Mantas Toločka. Tai, ką kažkada kažkur jau
esi girdėjęs 67

Manfredas Žvirgždas. Pavargusių žodžių
skrynelė 69

Audrius Dambrauskas. Ką pasakoja Panelės
iš Laisvės alėjos? 71

Monika Šipelytė. Mozės gyvenimo ir ligos
istorija 73

Giedrė Jankevičiūtė. Daugiasluoksnė Lietuvos
modernizmo klasiko biografija 75

Skirmantas Knieža. Respublikoniškos tradicijos
atgarsiai 76

Knygų mugė 78

Užsklanda
Benjaminas Krokas. Pomponai 80

2020 Nr. 5