Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Laiškas redaktorei
Vytautas Ališauskas 1

Nustebimai
Guoda Azguridienė
Kaip paremti tą, kuris tau uždirba pinigus? 4

Kritika
Tomas Daugirdas
Politika ir pavojingos emocijos 6

Justitia
Salomėja Zaksaitė. Apie Sausio 13-osios
bylą: Dar kartą, bet iš naujo 8

Konversatoriumas
Kaip parodyti klasiką: Petro Kalpoko retrospektyva
Kaune. Laimą Laučkaitę ir Rasą Žukienę
kalbina Giedrė Jankevičiūtė 13

Atmintis
Rūta Statulevičiūtė-Kaučikienė. Savo
atminties besibaiminančios Vilniaus sienos 21

Žygimantui Augustui – 500
Karolis Čižauskas. „Tebūna mūsų viltis
patvirtinta tavais darbais“: Žygimanto Augusto
500-osioms gimimo metinėms 28

Pro et contra
Kristina Sabaliauskaitė. Liečiant epochos
dramblį 37

Liudas Jovaiša. Punktai atsakymų Kristinai
Sabaliauskaitei 46

Istorija
Kęstutis Kilinskas. Širvintų-Giedraičių
kautynių dalyvių atsiminimai: Prieštaros tarp
herojinio diskurso ir subjektyvių patirčių 48

Esė
Gilbert Keith Chesterton. Romantikas
lietuje 51

Poezija
Robert Southwell. Degantis kūdikis 53

Slaptieji Vilniaus klubo užrašai
Aidas Puklevičius. Kada miršta miestai 54

APŽVALGA
Dovydą Pancerovą kalbina Antanas Terleckas.
Apie nedrąsų, bet natūralų žingsnį į literatūrą 57

Julius Montvydas. Ko popiežius nepasakė? 60

Saschą Hinkelį ir Elisabeth-Marie Richter
kalbina Arūnas Streikus. Vatikano Apaštalinis
archyvas, popiežius Pijus XII ir Šoa 62

Donatas Puslys. In memoriam Jonathan
Sacks (1948–2020) 65

KNYGŲ AIDAI
Jurgita Žana Raškevičiūtė. Ar Rimanto Kmitos
Remyga – tęsinys? 67

Mantas Toločka. Linkėjimai iš SMS planetos 70

Paulius Jevsejevas. Antano Sutkaus ciklas
Pro Memoria 72

Antanas Terleckas. Vanagai iš anapus 74

Akvilė Naudžiūnienė. Atminties tarpininkai
ir atminties tarpai: Holokausto Lietuvoje
vaizdinių revizija 76

Knygų mugė 78

Pomponai
Benjaminas Krokas 80

2020 Nr. 8