Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Laiškas redaktorei
Valdemaras Klumbys 1

Paieškos
Kęstutis K. Girnius
Ar Lietuvos užsienio politikai nulemta nesikeisti? 5

Kritika
Tomas Daugirdas
Kai nėra gerų žinių 9

Vilniaus miesto garbės piliečio vardas 2020
Julius Sasnauskas. Apie meilę Vilniuje
(net pandemijos metu) 11

Poezija
Lina Buividavičiūtė. Eilėraščiai 13

Istorija
Regina Laukaitytė. „Pavasarį Lietuva bus
išvaduota iš bolševikų jungo“: 1955 metų
pavasaris 15

Literatūra ir visuomenė
Aistė Kiltinavičiūtė. Pandemijos akivaizdoje:
Giovannio Boccaccio Dekameronas ir maras
vėlyvųjų Viduramžių ir Renesanso Italijoje 22

Konversatoriumas
Ekonomika kaip naratyvas: tarp iracionalumo
ir mokslo 28

Kultūros istorija
Gintaras Lazdynas. Klastotės byla: Sakmė
apie Igorio žygį 35

Filosofija
Saulenė Pučiliauskaitė. Kuo tikėjo
Wittgensteinas? 48

APŽVALGA
Jūratė Čerškutė. Apie 2020-ųjų lietuvių prozą 54

Jonas Malinauskas. Fratelli tutti – Visi seserys
ir broliai 57

Linas Bliškevičius. Defragmentacija: Dainiaus
Liškevičiaus „Susisaistymas su vieta“ 59

Manfredas Žvirgždas. Skonių žemėlapio
koordinatės 62

Rimgailė Renevytė. Ne vaidinti, o vaizduoti:
Personažas kaip veiksmas Pauliaus Markevičiaus
spektaklyje Miražas 64

Šv. Jeronimo premija 2020
Laura Laurušaitė. Laudacija Dacei Meierei 66

Živilė Nedzinskaitė. Laudacija Eugenijai
Ulčinaitei 67

Kęstutis Skrupskelis. Vasilijaus Grosmano
nepavėluotos pamokos 68

KNYGŲ AIDAI
Mantas Tamošaitis. Užkalant suokalbius,
užkemšant butelio fleitą 70

Lina Ožeraitytė. Daiktiškumo trauka 72

Lina Buividavičiūtė. Miestas ir jo žmonės
istorijos sūkuriuose 74

Aušra Stanaitytė-Karsokienė. Grožio vardas 76

Vilma Vaskelaitė. Lietuvystės Samsonas
pakirptais plaukais 78

Knygų mugė 80

2020 Nr. 7