Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Laiškas redaktorei
Vytautas Landsbergis
Sukaktys 1

Nustebimai
Guoda Azguridienė
Svarstyklės: tu šiukšlyne, aš danguj 3

Kritika
Tomas Daugirdas
Kokia tavo „lytis socialiniu aspektu“? 5

Poezija
W. H. Auden. Eilėraščiai 7

Religijos filosofija
Remi Brague. Dievas kaip džentelmenas 10

Marijai Gimbutienei – 100
Agnė Čivilytė. Didžioji stereotipų laužytoja:
Marijos Gimbutienės 100-mečiui 16

Kultūra
Philip F. Sheldrake. Dvasinis miestas?
Vieta, atmintis ir miesto kūrimas 24

Esė
Felix Ackermann. Kalėjimų ateitis 36

Architektūra
Marija Drėmaitė. Darbininkų Vilnius:
Pirmosios sovietų okupacijos laikotarpio
architektūra (1940–1941 m.) 40

Filosofija
Arvydas Grišinas. Janas Patočka ir
gyvenimas tiesoje 48

Istorija
Vita Malašinskienė. Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės žvalgybos XIII–XVII a. apžvalga 53

Konversatoriumas
Olgą Tokarczuk kalbina Kristina
Sabaliauskaitė. Apie vizijas, realybę
ir istorinį romaną 58

APŽVALGA

Jūratė Čerškutė. In memoriam: Siūlelis apie
J. Hillis Millerį (1928–2021) 66

Jonas Malinauskas. Bažnyčia antrosios
COVID-19 bangos laikais 69

KNYGŲ AIDAI

Mantas Toločka. Keli lašai jūroje 71

Mantas Tamošaitis. Miłoszas gurmanams 73

Vilma Vaskelaitė. Stefanijos Jablonskos iššūkis 76

Knygų mugė 78

Užsklanda
Benjaminas Krokas
Atvirukai iš Austrijos-Vengrijos imperijos 80

2021 Nr. 2