Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Laiškas redaktoriui
Mantas Tamošaitis 1

Paieškos
Kęstutis K. Girnius
Neeilinis partizanas: Juozas Lukša-Daumantas 5

Kritika
Tomas Daugirdas
Kodėl nebemylime prezidento Gitano
Nausėdos? 9

Šiandiena
Paulius Jevsejevas. Aikštingos vėliavos 11

Atmintis
Kazys Preikšas. Tikrasis bolševiko kelias 14

Istorija
Vytautas Volungevičius. Barbaricum 24

Personalia
Živilė Nedzinskaitė. Italė Aukštadvaryje:
Pamiršta XVI a. meilės ir sielvarto istorija? 31

Muziejų istorijos: sapnai ir kasdienis gyvenimas
Aistė Paulina Virbickaitė. Kolekcininko
vienatvės salės 40

Klasika
Plutarchas. Spartos moterų pasakymai 44

 

Slaptieji Vilniaus klubo užrašai

Laimantas Jonušys. Sostinė paribyje 47

APŽVALGA

Jūratė Čerškutė. Apie rara avis – leidyklą ir
kelias jos knygas 53

Jurgita Ludavičienė. Įeikite gilyn, ir spinduliai
perskros miglą 56

Audrius Dambrauskas. Sunkios parodos:
Antrojo pasaulinio karo traumos ir trūkiai 60

Vytautas Ališauskas. In memoriam Hans Küng
(1928–2021) 64

KNYGŲ AIDAI

Giedrė Kazlauskaitė. Jauno vyro pažiūros į
gyvenimą 1990-aisiais 66

Lina Buividavičiūtė. Istorijos, kurias verta
pasakoti 68

Lina Ožeraitytė. Vaizdinių ir pojūčių šventė 70

Aušra Vasiliauskienė. Dangaus miesto lobynas 72

Rugilė Rožėnė. Migracija kaip skaičiai ir
gyvenimo drama 74

Žilvinas Švedkauskas. Jastramskis eina į
žmones 76

Knygų mugė 78

Užsklanda
Valstybinis Tautos Frontas
Neregėta Abiejų Tautų Respublika 80

 

2021 Nr. 3