Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Laiškas redaktoriui
Ieva Stoškienė 1

Nustebimai
Guoda Azguridienė
Ar nuo žaliojo kurso sužaliuosim? 4

Kritika
Tomas Daugirdas
Apie pandemiją ir bendrąjį gėrį 6

Dienoraštis
Monika Šipelytė. Lietuvos ženklų beieškant:
popandeminė kelionė po Europą: Dienoraščio
fragmentai 8

Pro et contra
Holger Lahayne. Laisvė be epitetų: Friedrichas
Hayekas ir kelias iš pandemijos vergovės 13

Klasika
Tomas Riklius. Vilties ir meilės pranašas:
700-osioms Dante’s mirties metinėms 19

Teologija
Vidą Balčių kalbina Vytautas
Ališauskas. Moralės teologija – pašaukimas,
į kurį esame kviečiami atsiliepti 23

Literatūra
Lina Buividavičiūtė. Šiuolaikinė lietuvių
literatūros distopija 34

Literatūra
Jonas Valonis. Kelionės atgarsiai Algirdo
Landsbergio romane Kelionė 39

Architektūra
Viktoras Bachmetjevas. Namai kaip
priklausomybė 43

 

Res variae

Eglė Bertašienė. Kvepianti kasdienybė: Parfume-
rija XIX–XX a. sandūros Vilniuje ir už jo ribų 45

Muziejų istorijos: sapnai ir kasdienis gyvenimas
Aistė Paulina Virbickaitė. Aukštyn-žemyn,
kairėn-dešinėn: Vinco Grybo istorija ir muziejus
Jurbarke 50

Slaptieji Vilniaus klubo užrašai
Marijus Mikutavičius. Miegas Vilniuje 53

APŽVALGA

Jūratė Čerškutė. Apie intymumą, asmeninės
bibliotekos 57

Akvilė Rėklaitytė. Mačernio klausimai lietuvių
literatūros mokslui 60

Alvydą Valentą kalbina Živilė Nedzinskaitė.
Apie pipirus ir poetinę lemtį 62

KNYGŲ AIDAI

Antanas Terleckas. Baltasis kolūkio
metraštininkas 65

Ramutė Dragenytė. Danse macabre poezija 67

Mantas Toločka. Išsigelbėti iš valties 69

Simonas Baliukonis. Žinojimo apie žinojimą siekis 71

Roma Bončkutė. Valstietis spaustuvininkas
Martynas Jankus 73

Laisvūnas Čekavičius. Kaip lietuviai
supranta „kitą“? 76

Knygų mugė 78

Užsklanda
Benjaminas Krokas
Pomponai 80

2021 Nr. 6