Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Laiškas redaktoriui
Viktorija Šeina 1

Paieškos
Kęstutis K. Girnius
Migracija 4

Kritika
Tomas Daugirdas
Ieškant valstybės formulės 8

Šiandiena
Kazys Preikšas. Rinkimai internete:
virtualios realybės sindromas 10

Poezija
Michael Krüger. Girioj, medžio troboj 14

Europa
Rimvydas Petrauskas. Gedimino laiškas 18

Klasika
Edithą Hall kalbina Vasarė Butkutė.
Odisėjas man – kaip Džeimsas Bondas 21

Krikščioniškoji Europa
Tomáš Halík. Krikščionybė ir laiko ženklai 25

Literatūra
Mykolas Degutis. Homero perpasakojimai
ir naujas pasaulis 30

Kultūros istorija
Valentinas Kazlauskas. Hališkasis
pietizmas ir teatro estetika 35

Atmintis
Kęstutis Kilinskas. Kaip formuota Antano
Juozapavičiaus ir Povilo Lukšio atmintis
tarpukario Lietuvoje? 41

Atmintis
Vytautas Toleikis. Susitikimas su Irena
Veisaite 44

Muziejų istorijos: sapnai ir kasdienis gyvenimas
Aistė Paulina Virbickaitė. Stiprių moterų
namai: Juozo Zikaro namai-muziejus 50

Slaptieji Vilniaus klubo užrašai
Kristina Sabaliauskaitė. Elegija Vilniaus
kaštonui 54

APŽVALGA

Jūratė Čerškutė. 2021-ųjų lietuvių proza:
subjektyviai apie perskaitytąsias 60

Ieva Šimanauskaitė. „Homo sovieticus“
ekspozicijos tvėrimo atodūsiai 63

Vidas Poškus. Plokštumos ir erdvės, arba
Antanas Mončys Vytauto Kasiulio kontekste 66

Dovydas Skarolskis. Pasaulio ezoterikos
blynas iš sakalo skrydžio 69

KNYGŲ AIDAI

Ramūnas Čičelis. Tikėjimas, mirtis ir
siurrealizmas 72

Lina Buividavičiūtė. Stiprūs tamsos aštuonkojo
čiuptuvai 74

Mantė Lenkaitytė Ostermann. Įvadų į Plotiną
diptichas 76

Knygų mugė 79

2022 Nr.1