Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Laiškas redaktoriui
Arūnas Streikus 1

Kritika
Tomas Daugirdas
Ar karas nesugriaus žmogiškumo? 5

Nustebimai
Guoda Azguridienė
Ar komunizmas kare nėra veiksnys? 7

Poezija
Simonas Bernotas. Eilėraščiai 9

Dienoraštis
Dovydas Pancerovas. Apie karą ir klounus 11

Esė
Gilberth Keith Chesterton. Nuolankumo
apologija 17

Vietos ir erdvės
Kostas Biliūnas. Apie Stakliškių aukštumas
ir žemumas 19

Kultūros istorija
Birutė Avižinienė. Lietuvos tarpukario
radijo teatras 21

Aktualioji architektūra
Nojus Kiznis. Prestižinio kvartalo sovietiniame
Antakalnyje susiformavimas: Keturių Vilniaus
namų atvejis 30

Atmintis
Zigmas Vitkus. Išnyrantys siužetai: Sibiro
ir Šiaurės tautų čiabuvių vaizdiniai Lietuvos
tremtinių literatūroje 36

Dailė
Aleksas Belianas ir Mindaugas Šnipas.
Atsiminimai apie Joną Čepą 45

Muziejų istorijos: sapnai ir kasdienis gyvenimas
Aistė Paulina Virbickaitė. Kai reikia
raminamųjų: Bažnytinio paveldo muziejus 49

Slaptieji Vilniaus klubo užrašai
Indrė Makaraitytė. Įsibrovėliai 53

APŽVALGA

Laimantą Jonušį kalbina Jūratė Čerškutė. Visų
pirma save laikau aistringu skaitytoju 57

Aušra Vasiliauskienė. Sopulingoji Ukraina 62

Deimantas Saladžius. Eskapistinio skaitymo
eros pabaiga 65

KNYGŲ AIDAI

Giedrė Kazlauskaitė. Marimba iš butelių 67

Lina Buividavičiūtė. Vėjas, tuštuma ir žodžiai
gyvybės ir mirties amžinume 69

Roma Bončkutė. Simono Daukanto gyvenimo
ir kūrybos lūžių metraštis 71

Laurynas Peluritis. Kauno filosofija Krokuvoje 74

Mykolas Degutis. Descartes: informacija ir
meditacija 75

Knygų mugė 79

Užsklanda
Benjaminas Krokas
Pomponai 80

2022 Nr. 4