Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Laiškas redaktoriui
Vytautas Ališauskas 1

Viliaus Orvido mirties 30-mečiui
Br. Linas OFM (Julius Sasnauskas)
Requiem broliui Gabrieliui 4

Kritika
Tomas Daugirdas
Lietuva pagal Naisius 5

Paieškos
Kęstutis K. Girnius
Ar privalu kariauti? 7

Poezija
Tomas Venclova. Du eilėraščiai 11

Atmintis
Tetiana Boriak. Holodomoras 1932–1933 m.:
Ukrainos genocidas dokumentuose, atmintyje ir
sakytiniuose šaltiniuose 13

Istorija
Monika Šipelytė. Juozo Gabrio Europa:
nuo Garliavos iki Ženevos 21

Kultūros istorija
Lijana Birškytė-Klimienė. Vizualūs
edukacijos konceptai: Kas bendra tarp Petro
Rimšos Vargo mokyklos ir šv. Onos? 25

Literatūra
Akvilė Rėklaitytė. Poezijos paukštė kaip
Trojos arklys 31

Aktualioji architektūra
Marija Drėmaitė. Arno Funkcionalizmas 40

Muziejų istorijos: sapnai ir kasdienis gyvenimas
Aistė Paulina Virbickaitė. Liūdnokos
pauzės dvaro klegesyje: Rokiškio krašto
muziejus 48

Slaptieji Vilniaus klubo užrašai
Laima Laučkaitė. Vilnietės topografija 52

APŽVALGA

Jūratė Čerškutė. Apie (vasaros) veiksmus 57

Antanas Terleckas. Kokia Rusijos studijų
ateitis? 59

Eleonora Terleckienė. Kas išmano, tas jas gano 61

Linas Bliškevičius. Hoardingas: Julijos Skudutytės
paroda „Už kulisų“ 63

KNYGŲ AIDAI

Ramūnas Čičelis. Patackiškasis ir rusiškasis
postmodernizmas 66

Manfredas Žvirgždas. Pakeliui į laimės ir
sveikatos salą 68

Deividas Varanius. Pusė puodelio tirščių 70

Jolita Viluckienė. Tos nematomos gyvatės kojos 72

Giedrė Jankevičiūtė. Olga Švedė: Kauno
bohemos žvaigždė, menininkė, mūza 75

Nerija Putinaitė. Gyventi prisitaikius nėra jau
taip lengva 78

Knygų mugė 80

2022 Nr. 5