Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Laiškas redaktorei
Jonas Malinauskas 1

Kritika
Tomas Daugirdas
Įgūdžiai (ugdytini) okupacijai atlaikyti? 4

Nustebimai
Guoda Azguridienė
Karys – vaistas nuo karo 6

Konversatoriumas
Tomą Sodeiką kalbina Nerijus Šepetys.
Postsekuliarus būvis: neapibrėžtumas, religinis
nemuzikalumas ir pamatinio rūpesčio stygius 8

Kultūros istorija
Vytautas Ališauskas. Vaizdai ir prasmės
Baltijos šalių piniginiuose ženkluose 17

Atmintis
Ebbe Flatau. Lietuva I 26

Literatūra
Dalią Satkauskytę kalbina Jūratė
Čerškutė. Kritika turėtų išlikti kritiška 34

Aktualioji architektūra
Ineta Šuopytė. Kolūkinės architektūros
reliktai 39

Muziejų istorijos: sapnai ir kasdienis gyvenimas
Aistė Paulina Virbickaitė. Žvilgsnis
nuo sofos 45

Slaptieji Vilniaus klubo užrašai
Bazilijus Agripa. Karoliniškės: mažųjų
įvykių kronika 48

APŽVALGA

Jūratė Čerškutė. Apie kelias šiųmetes
lietuviškas knygas 55

Rita Mikučionytė. „Įtinklintas“ plienas 57

Viktorija Šeina. Kanono debatai
pokomunistinėse visuomenėse 59

Vilma Vaskelaitė. Lietuvos ateities vizija
pagal grafą Clemensą Augustą von Galeną 61

KNYGŲ AIDAI

Manfredas Žvirgždas. Aistrų burbulas 64

Mantas Toločka. Laiko prašvaistos 66

Paulius Subačius. Jūros vidury, lauko pakrašty 68

Erika Grigoravičienė. Teptukai ir kalavijai 71

Ligita Ryliškytė. Kryžkelių kryžkelės 74

Rūta Miškinytė. Budelio mokinio nuotykiai
ir fantastinis Vilniaus skiautinys 76

Knygų mugė 79

2022 Nr. 8