Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Laiškas redaktoriui
Dovydas Pancerovas 1

Kritika
Tomas Daugirdas
Ar istorija kada nors bus vien istorija? 5

Paieškos
Kęstutis K. Girnius
Išsireiškimo laisvės ribojimai 7

Konferencija „Tarpkultūrinis ir religinis
dialogas“ (2023-03-22)
Jo Ekscelencija arkivyskupas metropolitas
Gintaras Grušas. Jei krikščionys būtų
vieningi 11
Jo Šventenybė visuotinis patriarchas
Baltramiejus I. Ryžtingai, teisingai ir
solidariai 12

Filosofija
Vilius Bartninkas. Kas yra politinis
nuosaikumas? 15

Istorija
Darius Indrišionis. Kaip nužudyti verslą
per keturias dienas 22

Bažnyčia ir pasaulis
Tim Noble. Išrinktoji giminė, šventoji tauta,
įsigytoji liaudis: Populizmai ir jų religinės
šaknys 28

Dailė
Indrė Urbelytė. Optimistinė tragedija: Antrasis
pasaulinis karas sovietų Lietuvos dailėje 36

Muziejų istorijos: sapnai ir kasdienis gyvenimas
Aistė Paulina Virbickaitė. Kitokia Nida:
Eduardo Jonušo studija-muziejus 47

Slaptieji Vilniaus klubo užrašai
Kastytis Sarnickas. Miestas, išmokęs
nebijoti tamsos 51

APŽVALGA

Jūratė Čerškutė. Apie kontūrus 56

Aleksandra Aleksandravičiūtė. Žiūrėtojo
žvilgsnis Velykų teatre 58

Mariusz Antonowicz. Lenkų partijos
pralaimėjimas Vilniaus rajono mero rinkimuose 61

Vilma Vaskelaitė. Anabergo epocha Vokietijos
lituanistikoje 64

KNYGŲ AIDAI

Jurgita Žana Raškevičiūtė. Keletas minčių apie
Danutės Kalinauskaitės romaną 67

Manfredas Žvirgždas. Naujagimiai ir gyvamiriai 70

Giedrė Kazlauskaitė. Ievos Rudžianskaitės
teosofija 72

Roma Bončkutė. Daukantas apie politikų
dorybes 74

Titas Krutulys. Ankstyvosios lietuviškos
kanonizacijos 77

Knygų mugė 79

 

2023 Nr. 3