Siuntos, knygų atsiėmimas, prenumerata: +370 607 76545 | Administracija: +370 643 47069 nzidinys@nzidinys.lt

Turinys:

Laiškas redaktoriui
KAZYS PREIKŠAS 1

Kritika
TOMAS DAUGIRDAS
Vargai dėl literatūros egzamino 5

Poezija
MANTAS TOLOČKA. Eilėraščiai 7

Šiandiena
PAULIUS SUBAČIUS. Koks poetas, toks ir
paminklas 9

Esė
NIKODEM SZCZYGŁOWSKI. Kroatenstraße 14

Blogio studijos
SIMONA MERKINAITĖ. Blogio anatomijos:
Nuo Eichmanno teismo iki dabartinės Rusijos 19

Filosofija
KRISTIJONA ČERAPAITĖ. Mąstymo slenksčiai
ir vaizduotės kaskados 26

Šešėlių frontas
BERNARDAS GAILIUS. Žvalgybos tarnybos
Antrajame pasauliniame kare: Partizanų karo
reikšmė Antrojo pasaulinio karo Europoje 32

Muziejų istorijos: sapnai ir kasdienis gyvenimas
AISTĖ PAULINA VIRBICKAITĖ. Moteriška,
optimistinė ir tokia trapi: Janinos Monkutės-Marks
muziejus-galerija Kėdainiuose 41

Slaptieji Vilniaus klubo užrašai
DARIUS ŽVIRBLIS. Vilnius kaip Lego kaladėlė 45

APŽVALGA

Jūratė Čerškutė. Apie du novelisčių romanus 50

Giedrius Tamaševičius. Karas Ukrainoje ir
Vatikano taikdarystė 53

Irena Vaišvilaitė. Tarp Rytų ir Vakarų, tarp
senovės ir postmodernybės, arba apie klasikinę
Europos kultūrą Vilniaus dailės muziejuose 55

Tautvydas Petrauskas. Santykiai: Grupinė
tapybos paroda „Ruja“ 60

Antanas Terleckas. Apie tėvą: In memoriam
Ramūnui Terleckui (1969–2023) 63

KNYGŲ AIDAI

Lina Buividavičiūtė. Įsitverti į šiapus, nujausti
anapus 65

Dalia Jakaitė. Triukšmingos, nuosaikios ir
kūrybiškos pakarpyto šventumo jungtys 67

Elzbieta Reivytytė. Gimę iš runkelio: savita
istorijos mitų interpretacija 70

Mažvydas Jastramskis. Pranešimas apie
prezidento instituciją pagal Pranešėją ir
prezidentą 72

Darius Indrišionis. Nepažįstamos pokario
Lietuvos atradimas 75

Neringa Markevičienė. Ekspresas „1922“ 77

Knygų mugė 80

 

 

2023 Nr. 4